Kaczyński arbetar vidare för att fälla Tusk

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Jarosław Kaczyński, partiledare i det ultrakonservativa regeringspartiets Lag och Rättvisa, PiS, vill utfärda en europeisk efterlysning för Donald Tusk. Det skriver tidningen Financial Times.

Tusks chanser till omval ökar, Europa har under hans tid som ordförande gått genom svåra kriser: den grekiska finanskrisen, flyktingkrisen, Brexit samt den alltmer problemfyllda relationen med Ryssland.

Tusks uttalanden har alltid varit öppna och enkla och han har aldrig varit undanglidande i sina budskap, skriver tidningen. De flesta medlemsländerna stödjer Tusks kandidatur för en andra mandatperiod. Men inte Polen.

Och det tillkännagav Kaczyński redan för ett år sedan. Motiveringen är de ”undersökningar som bedrivs av åklagarmyndigheten och i parlamentet ” som ”kan leda till att han ställs inför rätta”. PiS-ledaren har vid flera tillfällen sagt att Tusk skadar Polen och dess intressen på den europeiska arenan.

En sådan person bör inte leda Europa, sa Kaczyński till Polska The Times.

I privata samtal samt i samtalet med Angela Merkel ska Kaczyński ha antytt att Polen kan komma att utfärda en europeisk arresteringsorder på Donald Tusk. Det skulle hjälpa Tusks motkandidater i valet. Men än så länge finns inga sådana.

Många har vittnat om Kaczyńskis rent patologiska avsky för EU-ledaren. Han tycks ha fått för sig att Tusk står bakom Smolensk-olyckan, där hans bror, dåvarande presidenten Lech Kaczyński, och nittiofem andra personer omkom. Men det kan också vara ett sätt att blanda bort korten – det är fortfarande oklart vilken roll Lech Kaczyński spelade i beslutet om att trots det dåliga vädret landa vid Smolensk.

Hur som helst handlar det i första hand om att Kaczyńskis psykologiska trauman påverkar hela landet och dess politik. För kruxet är hur man definierar Polens vitala intressen. Tusk representerar förvisso inte PiS-regeringens politik men han definierar Polens intressen på ett precist och tydligt sätt; ett sätt som EU förstår och kan ta till sig. Att misskreditera Donald Tusk försvagar bara Polens ställning i Europa. Och det är kanske just det som är syftet: att skapa en situation där Polen står i utkanten av EU och där PiS utan vidare kan fortsätta montera ned det demokratiska systemet i Polen.

Dorota Tubielewicz Mattsson