Kaczyński föreslår ny organisation för oppositionen

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Vi står nu inför julen, en tid som förhoppningsvis för med sig fred och en positiv inställning. Det sade Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), på onsdagens presskonferens tillsammans med premiärminister Beata Szydło och tre av partiets talmän i parlamentet.

Han inskärpte allvaret i den rådande situationen, påpekade att oppositionen inte står utanför lagen utan måste rätta sig efter både lagen om arbetet i parlamentet och den vanliga strafflagen.

Men, sade Kaczyński, när läget har lugnat ner sig och arbetet i parlamentet har återgått till det normala föreslår vi att oppositionen ska ha en annan ställning i parlamentet. Det innebär en viss institutionalisering, men det skulle också stärka oppositionens ställning.

Det bör till exempel finnas en oppositionsledare, som har viss makt eller rentav privilegier, sade PiS-ledaren. Oppositionen bör lägga fram sin kritik på ett lugnt och positivt sätt, även om demokratin naturligtvis bygger på brytningar mellan olika åsikter och minoriteter. Det finns en liknande lösning i Storbritannien, men man kan naturligtvis också tänka sig någon annan modell. Men det får inte innebära att majoritetens arbete eller hela regeringsprocessen förlamas.

Därefter vände sig Kaczyński till de närvarande medierna och framhöll hur viktigt det är att de rapporterar sanningen, att det som i helgen hände i parlamentet är kriminellt.

Medierna har en helig plikt att berätta sanningen för medborgarna, och om de inte gör det hamnar vi i en mycket farlig situation, sade han. Det blir farligt för alla, inte bara för PiS och regeringen, utan för hela nationen och även för journalisterna. Vi vädjar om att det som nu pågår, och som är mycket illavarslande, ska stoppas.

Vi sträcker nu ut en hand till oppositionen, sade Kaczyński, och hoppas att den inte ska avvisas när julen står för dörren. Förändringarna av Polen har varit långtgående, men vi har bedömt dem som nödvändiga. Men även om åsiktsskillnaderna är stora måste allt ske med respekt för lagen och parlamentet, och detta kommer att bli bra för Polen.

Premiärminister Beata Szydło i sin tur talade om samarbete.

Vad vi nu behöver är samtal, dialog och en konstruktiv politisk debatt, sade hon. Polackerna väntar på att parlamentet ska ta itu med deras problem och inte bråka inbördes. Vi kommer ingenstans om oppositionen bojkottar arbetet med budgeten. Vi är öppna för goda idéer och för lösningar som är till nytta för ekonomin.

Nästa år kommer det att handla mycket om ekonomi, sade Szydło, då fortsätter vi med utvecklingsprogrammet som finansminister Mateusz Morawiecki har utarbetat och som entreprenörerna väntar på. Budgeten är stabil, barnbidraget 500+ är finansierat helt och hållet, och det finns indikationer på att nästa år blir ännu bättre ekonomiskt. Våra förändringar har börjat ge resultat.

Därför vill jag uppmana oppositionen att ansluta sig till oss i detta arbete för Polen och polackerna, sade regeringschefen. Låt oss göra detta tillsammans, det är en bra plan med många bra projekt. (Gazeta Prawna 21 dec 16)