Kaczyński nöjd efter samtal med Cameron

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński är redo för höstens val. Foto: wikipedia.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński är nöjd efter att ha känt Storbritanniens premiärminister på pulsen.
Foto: wikipedia.

Vi är nöjda med samtalen. Det sade Jarosław Kaczyński, ordförande i det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) efter ett möte med den brittiske premiärministern David Cameron på ett hotell i Warszawa.

Samtalen fokuserade på det strategiska polsk-brittiska samarbetet, både vad gäller de ändrade villkoren för Storbritanniens EU-medlemskap och Natos närvaro i Centraleuropa, sade Kaczyński. Vi utväxlade också några ord om de exempellösa angreppen på Polen och alla orimliga historier om om att demokratin i Polen är i fara. Vi möttes av fullkomlig förståelse.

PiS-ledaren hade försäkrat sig om att när Storbritannien vill införa en gräns på fyra år för när EU-migranter ska kunna ta del av välfärdssystemet så ska det inte gälla polacker som redan bor där.

Vad gäller det sociala stödet så blir det ingen förändring för polacker som idag bor och arbetar i Storbritannien, inte heller vad gäller barn som är kvar hemma i Polen, sade Kaczyński. Polen och polackerna har nått en betydande framgång i denna fråga.

Direkt efter mötet med PiS-ledaren gick Cameron vidare till ett samtal med premiärminister Beata Szydło.

Storbritannien och Polen har gemensamma intressen och ideal, och vi vill se ett fullständigt strategiskt partnerskap mellan våra länder, sade den brittiske premiärministern efter mötet på en gemensam presskonferens med Szydło.

Han betonade att det handlar om säkerhet, försvar, och Nato – särskilt med tanke på hotet från Ryssland – men också om gemensamma intressen för ekonomisk tillväxt.

Vi vill vara säkra på att Europa har ett ordentligt säkerhetssystem, vi vill vara säkra på att detta Europa är ett Europa som respekterar nationalstatens roll, sade Cameron, som är ute på rundresa i Europa för att förankra det förslag om förändringar i britternas medlemskap som arbetats fram under hösten och vintern. (TVP, Polskie Radio och wB 5 feb 16)