Kaczyński: Regeringen måste öka tempot

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Magnus  Manske, wikipedia.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński. Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Att jag beslöt mig för att inte själv bli premiärminister var ett experiment, och det ska utvärderas innan året är slut. Det säger Jarosław Kaczyński, ordförande i regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), i det nya numret av tidskriften wSiecie (påNätet).

Vi har gjort framsteg men regeringen måste öka tempot, vi måste hela tiden dra igång nya projekt, säger Kaczyński. Vi har till exempel börjat få in mer skatteintäkter, men det räcker inte, det är premiärministerns uppgift att se till att det funkar bättre.

Den polska skattelagstiftningen är full av kryphål, och man räknar med att staten borde få in 40 miljarder złoty mer än idag, pengar som behövs för att PiS ska kunna genomföra sina löften om kraftigt höjda barnbidrag och sänkt pensionsålder.

Han är tydlig med att om regeringen och premiärminister Beata Szydło inte klarar sin uppgift får man byta ut dem.

Att det egentligen är han som styr Polen skrattar han åt.

Det är inte sant, så funkar det inte hos oss. Men det är inget konstigt med att jag har inflytande över regeringen – det är normalt i demokratiska länder att ordföranden i det styrande partiet har inflytande, säger han, det väntar man sig. Särskilt som jag grundade partiet tillsammans med min bror, Lech Kaczyński.

Många undrar nu hur löst Szydło sitter, men Jan Rokita, politisk kommentator i TVN24, tror inte att Kaczyński planerar att byta ut henne inom den närmaste framtiden.

Men vi vet från tiden före valet att han aldrig var riktigt entusiastisk för henne eller trodde på hennes politiska kompetens, säger han. Däremot är han entusiastisk för Mateusz Morawiecki.

Morawiecki är den partilöse bankmannen som blev utvecklingsminister och vice premiärminister, mannen som arbetat fram Polens ekonomiska långtidsplan. Morawiecki syns ofta och många undrar vad finansminister Paweł Szałamacha egentligen gör – det verkar som att Morawiecki tagit hand om hans frågor.

Kaczyński vill att Morawiecki ska ha kontrollen över ekonomin, vilket premiärministern inte uppskattar.

Det kan vara upptakten till att det så småningom blir han som får ta över rollen som regeringschef efter Szydło, säger Rokita. Kan han hantera sin ambitiösa långtidsplan så ligger han bra till för det. (wSiecie, TVN24 och wB 20 april 16)