Kan inte åtalas för maktmissbruk – sitter i sejmen

När Mariusz Kamiński var chef för Antikorruptionsbyrån (CBA) ansåg många att byrån förföljde PiS-regeringens politiska motståndare och satte dem överst på listan över mutmisstänkta. 2009 fick han sparken, återgick till sin karriär som politiker, blev vice ordförande i PiS och ett av partiets toppnamn.

Förre CBA_chefen Mariusz Kaminski kan inte åtalas eftersom han har plats i sejmen.

Förre CBA-chefen Mariusz Kaminski kan inte åtalas eftersom han har parlmentarisk immunitet.

Åklagaren inledde en utredning av hur Kamiński skött sitt ämbete och för att kunna ta upp saken i domstol bad man i våras landets förtroendevalda häva hans parlamentariska immunitet. Men sejmen kunde inte enas, åtal kunde inte väckas och åtalet fick läggas på is.
Nu har tidningen Gazeta Wyborcza kommit över dokument som visar vad åklagaren stödde sig på i fallet Kamiński. Han anklagas för maktmissbruk och missbruk av tjänsteställning. En viktig del är häxjakten på den förre vänsterpresidenten Aleksander Kwaśniewski och hans hustru, juristen Jolanta Kwaśniewska. Vid inte mindre än tjugo tillfällen ska Kamiński i domstol ha ljugit till sig tillstånd att avlyssna paret Kwaśniewski.
Preskriptionstiden går egentligen ut i höst – men den skjuts framåt av immuniteten. Blir om Kamiński inte blir omvald nästa år, så kommer åtalet då, skriver Dorota Tubielewicz Mattsson.

I två års tid försökte CBA kartlägga paret Kwaśniewski och deras omgivning. Hela operationen slutade med ett stort fiasko när CBA i juli 2009 gjorde ett s.k skenköp av en villa i staden Kazimierz som man trodde tillhörde Kwaśniewski, skriver Gazeta Wyborcza.

Åklagarmyndigheten i Warszawa ville åtala Kamiński på två punkter – för maktmissbruk och missbruk av sin tjänsteställning. Kamiński ska enligt Åklagarmyndigheten ha beordrat bevakning av presidentparets omgivning trots att det saknades ”laglig och faktisk grund” för detta. En mängd agenter ägnade sig åt telefonavlyssning, bevakning av epost och installation av avlyssningsapparatur.

Kamiński ska också ha brutit mot lagen om antikorruptionsverksamhet som tillåter avlyssning utan rättens tillstånd enbart i ”särskilda och brådskande fall”. Sådana särskilda eller brådskande omständigheter fanns inte, menar åklagaren. Kamiński ska dessutom ha fört såväl rätten som åklagarmyndigheten bakom ljuset och hävdat att Kwaśniewski köpt huset i Kazimierz med pengar som han kommit över på brottslig väg.

Kamiński hade enligt Gazeta Wyborcza inga bevis på att huset faktiskt tillhör Kwaśniewski, inte heller att förra presidentparet hade begått några brott. Genom att ljuga till sig domstolens tillstånd att installera avlyssning ”verkade han till skada för samhällsintresset”, kränkte ett flertal personers medborgerliga rättigheter samt ”Aleksander Kwaśniewskis personliga integritet”, anser åklagaren.

Kamiński inledde också hela operationen utan att ha ”trovärdig information om brottet”, konstaterar åklagaren. Därmed kränkte han också husets verkliga ägares rättigheter.

Det är inte klart om man faktiskt avlyssnade Kwaśniewskis telefon. Uppgifter om det kan finnas i den hemligstämplade delen av dokumenten. Men meningen om kränkningen av Aleksander Kwaśniewskis ” personliga integritet” kan tyda på det.

Åklagarmyndigheten kan emellertid inte fortsätta den rättsliga processen mot den förre CBA-chefen Mariusz Kamiński eftersom han i våras överraskande efter en debatt i parlamentet fick behålla sin immunitet. Preskriptionstiden går visserligen ut under hösten 2014, och om Kamiński inte blir invald i parlamentet under nästa mandatperiod kan han åtalas då. Blir han omvald skjuts preskriptionstiden framåt i ytterligare fem år.

Dorota Tubielewicz Mattsson