Kan Rawa-borgen byggas upp med svensk hjälp?

Borgen i Rawa kan byggas upp igen med svensk hjälp. Foto: Hubert Smietanka

1600-talets svenska krig i Polen innebar en enorm förödelse. I första hand en stor förlust av människoliv, men också stora skador på infrastrukturen, jordbruket och handeln. Stora mängder åkermark trampades ner av trupper som marscherade från en krigsskådeplats till en annan, och som slog läger där de kunde breda ut sig. Och människorna som kunde ha byggt upp sin näring igen dog – i strid eller av de svåra sjukdomar som härjade bland soldaterna.

Slott, städer och byar, kyrkor och kvarnar brändes, böcker, konst och dyrbarheter stals systematiskt, packades ihop och transporterades till Sverige.

När kriget var över fanns ett förött land med en halverad befolkning och en ekonomi som knappast blev bättre av att Sverige krävde krigsskadestånd. Var fanns de som kunde så och skörda, var fanns varorna man skulle handla med, hur skulle samhället få in pengar för att bygga upp landet igen?

Bygga upp en borg

Nu har en grupp polska historiker med Mirosław Nagielski och Sławian Krzywiński i spetsen startat Stiftelsen för återuppbyggnad av förödelsen under Karl X Gustavs polsk-svenska krig.

Avsikten är att försöka bygga upp någon eller några av de förstörda borga:na, i första hand Rawa Mazowiecka sex mil sydväst om Warszawa. Rawaprovinsen var en av dem som drabbades allra hårdast.

Stiftelsen vill gärna ha hjälp från Sverige och har kontaktat kung Carl XVI Gustaf, statsminister Fredrik Reinfeldt och kulturminister Lena Liljeroth-Adelsohn.

Centrum för svensk kultur

Anna Vasas slott Brodnica förstördes också. Foto: Stiftelsen.

Det finns ett förslag om att på Rawa inrätta ett Centrum för svensk kultur när restaureringen är klar.

Stiftelsen är medveten om det stora arbete som lagts ner på att registrera polskt krigsbyte i Sverige (se artikel om Polonicasamlingen på sid 8-9). Man inser att det finns en poäng i att delar av landets kulturella skatter bevarats i Sverige och ser gärna att en del av krigsbytet återförs till Polen.

Staden Rawa, som ligger vid floden Rawka, finns omnämnd i historiska källor redan 1288. Stenborgen, som nu ligger i ruiner, byggdes på 1300-talet. I tornet som finns kvar finns ett museum.

En annan av de många borgar som förstördes var Brodnica – där Anna Vasa dog bara ett par decennier tidigare. Anna var nästkusin till Karl X Gustaf.

Gunilla Lindberg

Mer information om stiftelsen och dess arbete >>
Välj språk: svenska eller polska.