Kapuscinski på besök i Kulturhuset

foto: Maria Söderberg. Ryszard Kapuscinski

foto: Maria Söderberg. Ryszard Kapuscinski

Inför en fullsatt hörsal på Kulturhuset i Stockholm berättade Ryszard Kapuscinski  nyligen om sin mångåriga reskamrat och kollega Herodotos från Halikarnassos. Den gamle grekens Historia i nio böcker fick han av sin dåvarande chefredaktör Irena Tarlowska redan då han sändes ut till Indien i mitten av 1950-talet. Hans bok, där han bl.a. berättar om den resan, har just utkommit i svensk översättning av Anders Bodegård på Albert Bonniers förlag med titeln ”På resa med Herodotos” (läs rec…). Allteftersom åren gått och den ena resan följt på den andra har den polske världsreportern alltmer kommit att uppskatta sin kollega, som han betecknar som den förste journalisten.

Herodotos var också en föregångsman när det gällde att själv kontrollera sina uppgifter på plats. Och i motsats till sina dåtida landsmän undervärderade han inte barbarernas seder och bedrifter. Det århundrade – 400-talet f.Kr. som han levde i var också ovanligt händelserikt. Då avgjordes den stora kraftmätningen mellan perser och greker och den slutade med de senares fullständiga seger. En seger för frihet och demokrati mot ofrihet och envälde. Men demokratin i den ledande grekiska stadsstaten, Aten, var trots allt inte större än att Herodotos, som inte var född i staden, saknade möjlighet att delta i det politiska livet. Han flyttade därför till Thurioi, en grekisk koloni, i Syditalien och där skrev han också sannolikt sitt epokgörande verk.

En stor prestation, ansåg Kapuscinski, för han var helt beroende av sitt minne, eftersom knappast böcker och i varje fall inte bibliotek, där fakta kunde kollas, existerade vid denna tid. Också Kapuscinski litar på sitt minne, eftersom han aldrig använder bandspelare. Men han anser att bara vissa delar av en intervju är värda att lägga på minnet – resten är tomt prat.

När det gäller exotiska språk i avlägsna länder, lyckas den polske journalisten reda sig utan att behärska dem. I sin bok berättar han målande

Gunnel Arbin är journalist med särskilt intresse för Polen.

Gunnel Arbin är journalist med särskilt intresse för Polen.

hur han reser tusentals kilometer med en chaufför, Negusi, vars engelskkunskaper inskränkte sig till orden ”problem” resp. ”no problem”. Men Kapuscinski lärde sig att läsa av hans kroppsspråk och paret klarade sig även i kniviga situationer.
Den polske journalisten förbereder en ny resa men vill inte tala om vart den skall gå. Bär den inte frukt i nya arbeten av hans hand, är det bäst att inte tala om den, tycker han.

Gunnel Arbin

Läs också Funderingar som stannar kvar i minnet,
recensionen av Ryszard Kapuscinskis nya bok,
På resa med Herodotos.