KDs ordförande utreds för maktmissbruk

Konstitutionsdomstolens ordförande Andrzej Rzepliński har fått oväntat besök. Foto: Michał Józefaciuk, wikipedia.

Konstitutionsdomstolens ordförande Andrzej Rzepliński utreds för maktmissbruk. Foto: Michał Józefaciuk, wikipedia.

Konstitutionsdomstolens ordförande Andrzej Rzepliński utreds nu av åklagaren i Katowice. Misstankarna gäller tjänstefel eller maktmissbruk, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Det handlar om beslutet att inte acceptera de tre domare som det nuvarande parlamentet utsåg efter att ha avvisat de tre som utsågs av det förra parlamentet.

Utredningen är ett sorgligt försök att ingripa mot rättsväsendets självständighet och oberoende, säger Rzepliński till PAP.

Före valet i oktober utnämnde parlamentet, som dominerades av dåvarande regeringspartiet Medborgarplattformen (PO), tre nya ledamöter till domstolen för att ersätta två som avgått och en som skulle avgå. Den sista domaren valdes för tidigt, men de två första på ett korrekt sätt. Alltså fanns det en plats i domstolen att tillsätta efter valet, då regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) fick majoritet i parlamentet. Men PiS ogiltigförklarade valet av alla tre domarna och plockade snabbt fram tre jurister ur de egna leden – för att skapa bättre politisk balans i domstolen.

I december slog Konstitutionsdomstolen fast att två av de tre nya domare, som valts av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), tillsatts på ett sätt som inte var förenligt med grundlagen. De hade alltså inte rätt att ta plats i domstolen, trots att president Andrzej Duda snabbt lät dem svära eden.

Det är här den långvariga konflikten om Konstitutionsdomstolen börjar. PiS spädde på med en ändring av lagen om domstolens sammansättning och arbetssätt som avskaffade det oberoende domstolen tidigare haft. Den förut så mäktiga Konstitutionsdomstolen, vars ledamöter är experter på den polska grundlagen, skulle i fortsättningen underordna sig politikerna.

KD konstaterade nu att den nya lagen om Konstitutionsdomstolen är grundlagsstridig. Regeringen svarade med att inte publicera KDs utslag – vilket är regeringens skyldighet enligt samma grundlag. Domslutet blev därmed formellt inte giltigt. Och PiS anser att domstolen ska rätta sig efter de lagar som antas av parlamentet.

EU-kommissionen har granskat situationen och rekommenderat regeringen att publicera KDs utslag. Venedigkommissionen, som är Europarådets kommission för grundlagsfrågor, har rekommenderat detsamma. PiS har gjort fler förändringar i lagen om Konstitutionsdomstolen – men inte heller den version som antogs i förra veckan, följer i alla stycken författningen. EU har gett Polen tre månader på sig att lösa den konstitutionella krisen.

På tisdagen publicerade regeringen ett tjugotal utslag som Konstitutionsdomstolen avkunnat. Minst ett låg kvar sedan den förre presidentens tid, men har nu undertecknats av president Andrzej Duda. Däremot publicerades inte de utslag där domstolen visar vad som inte stämmer med författningen.

Och nu inleder man en undersökning mot Rzepliński för att han envisas med att i kraft av sitt ämbete påpeka vad som följer grundlagen och vad som inte gör det. (Polskie Radio och wB 18 aug 16)