Komorowski: Vi förvaltar minnet

Auschwitz huvudentré. Foto. Marika Mohlin.

Auschwitz huvudentré.
Foto. Marika Mohlin.

Den 27 januari 1945 öppnades portarna till det tyska koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Röda arméns soldater befriade de 7 000 fångar som fortfarande var vid liv i denna dödsfabrik.

Idag är det 70 år sedan. I det före detta lägret samlades 300 överlevande samt representanter från fyrtionio länder för att hedra offren och minnas.

Tyskarna byggde KL Auschwitz år 1940 för att fängsla polska politiska fångar. Auschwitz II-Birkenau uppfördes två år senare för att bli en förintelseplats för Europas judar. 1,1 miljoner mänskor förintades i lägret, huvudsakligen judar men även polacker, romer, ryssar och andra nationaliteter.

Högtidligheterna började klockan 15.30. Ett enormt tält hade spänts upp framför huvudingången till forna Auschwitz II-Birkenau så att den historiska byggnadens framsida befann sig inne i tältet.

De överlevande är de viktigaste personerna under denna högtidligheter, underströk president Bronisław Komorowski i sitt tal. Vi befinner oss på en plats där vår civilisation rasade samman, där tyska nazister byggde en dödsfabrik och reducerade människan till ett tatuerat nummer.

Nazisterna gjorde mitt land till en terrorns plats, fortsatte Komorowski. De förvandlade den polska jorden till en ofantlig judisk begravningsplats. De gjorde slut på judarnas flerhundraåriga vistelse i landet. Det är därför som Polen fått den speciella rollen som förvaltare av minnet.

I Auschwitz-Birkenau visade man ett grymt förakt för människan och hennes värdighet. Förövarna ville också förinta minnet. Som Elie Wiesel, som även han överlevde Auschwitz, sa ville de döda igen – genom glömskan.

Från denna plats fördömer vi alla former av hat, antisemitism och xenofobi, sa presidenten.

Tre av de överlevande talade om sina fruktansvärda minnen. Halina Birenbaum, Kazimierz Albin och Roman Kent påminde de närvarande och världen om att inte glömma.

Vi överlevare vill inte att våra barns framtid ska se ut som vår. Världens tystnad leder till Auschwitz. Vi måste motsätta oss detta, så länge vi kan, sa Ronald S. Lauder, ordförande för Judiska världskongressen.

Siste talaren blev Piotr Cywiński, museichefen i Auschwitz.

Auschwitz skrämmer – men väcker idag inga demoner. Det väcker samveten, sa han.

För de församlade visades också dokumentärfilmen Auschwitz av Steven Spielberg och Joseph Moll. Spielberg som deltog i dagens högtid dolde inte sina känslor.

Senare bad kristna och judar tillsammans för de mördade i Auschwitz, och förre lägerfången David Wisnia sjöng sorgbönen El Male Rachamim. De kristna bönerna hölls på latin, polska och engelska. Den ortodoxa bönen hölls på kyrkslaviska.

Högtidligheterna avslutades med att representanter för de överlevande, för de olika statsöverhuvudena, museets medarbetare samt bidragsgivarna från Auschwitz-Birkenaustiftelsen vandrade iväg för att tända ljus vid monumentet för lägrets offer. Vandringen leddes av de tidigare fångarna som gick i sällskap med ungdomar.

Polens premiärminister Ewa Kopacz var inte närvarande men för att visa sin solidaritet med offren tände hon ett ljus i fönstret till premiärministerns kansli exakt klockan 18. Stiftelsen Shalom tog initiativet till aktionen Minnets flamma och uppmanade alla att tända ett ljus i sitt fönster.

Det var en värdig högtid, sorglig men tankeväckande. Och allt som sades idag i det forna koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau kan sammanfattas av författaren och förre Auschwitzfången Primo Levis berömda ord: ”Det har hänt. Alltså kan det hända igen”.

Dorota Tubielewicz Mattsson