Kontroversiell president ofta i strid med regeringen

Den nu avlidne president Kaczynski beskrivs av sina vänner som en varm och entusiastisk natur – men också mycket beslutsam. Det måste man nog vara för att få en framskjuten position som politiker och president.

Under åren 2006-2007, då partiet PiS (Lag och Rättvisa) satt i en koalitionsregering efter ett med nöd och näppe vunnet val, arbetade president Lech  och premiärminister Jaroslaw Kaczynski i största samförstånd.

PiS är ett med svenska mått mätt ytterst högerkonservativt och religiöst parti. Det är också skeptiskt till EU som ur PiS-synpunkt är alltför radikalt ibland annat familjefrågor – det gäller aborter, homosexuellas rättigheter och så vidare.

Krafttag mot korruption

PiS inrättade den mäktiga Antikorruptionsbyrån (CBA) för att ta krafttag mot den omfattande korruptionen, och Nationella Minnesinstitutet (IPN) för att reda ut vilka som egentligen samarbetat med kommunister och nazister – mängder av rykten florerade vilket var till skada för alla.

Regeringen bärgade EM i fotboll 2012 och förhandlade om att få amerikanska robotbaser till Polen.

För att gottgöra förföljelserna av judar i landets nutidshistoria ansträngde man sig för att motverka antisemitismen och arbetade för goda relationer med Israel.

Partiet splittrades efter en omröstning i abortfrågan, motståndarna ville ha totalförbud för abort, men bröderna Kaczynski satte ner foten – redan idag är det mycket svårt att avbryta en graviditet i Polen. PiS-regeringen splittrades också efter ett par skandaler i det lilla koalitionspartiet Självförsvar (SO).

Lissabonfördraget i långbänk

Efter nyvalet bildade Donald Tusk och hans något liberalare parti PO (Medborgarplattformen) regering med lilla Bondepartiet.

Och nu försämrades relationerna mellan president och regering radikalt.

En av de första stora konflikterna gällde Lissabonfördraget. Trots att presidenten själv, biträdd av broder Jaroslaw, var med och förhandlade fram avtalet höll han länge EU-länderna på sträckbänken innan han till slut i oktober 2009 undertecknade parlamentets beslut om ratificering.

En annan fråga som ofta återkommit är vem som ska representera Polen vid internationella toppmöten. Tusk ville föra fram regeringens politik i EU – Kaczynski ansåg det självklart att han skulle leda den polska delegationen. Till slut slog Konstitutionsdomstolen fast att presidenten kan delta i mötena om han vill, men ska då följa regeringens linje i frågorna som diskuteras.

Regeringen Tusks ansträngningar att lösa upp spänningarna mellan Polen och Tyskland respektive Ryssland har inte uppskattats av presidenten, som sett med stor misstänksamhet på de två tidigare ockupationsmakterna.

Vem blir ny president

Skillnaderna i de två partiernas politiska inriktning har fått presidenten att gång efter annan stoppa lagar som antagits i parlamentet. Utmattad föreslog regeringen Tusk nyligen en förändring i grundlagen: presidenten skulle huvudsakligen ha representativa uppgifter om mindre reell makt – det vill säga presidenten skulle inte använda sig av sin vetorätt.

Hur det blir i framtiden är en öppen fråga. Inom två månader måste ett nytt presidentval hållas. Kanske vinner regeringspartiets populäre kandidat Bronislaw Komorowski som idag trätt in som ersättare efter president Kaczynskis bortgång. Men det kan också bli så att tvillingbrodern Jaroslaw Kaczynski ställer upp i valet – och att väljarna röstar på honom av ren medömkan med mannen som så sorgligt förlorat sin tvilling.

Gunilla Lindberg

Bakgrund:

President Lech Kaczynski blev först berömd tillsammans med sin tvillingbror som barnfilmstjärna i 1960-talets Polen. Efter studentexamen läste han juridik i Warszawa och siktade in sig på en akademisk karriär. Men på 1970-talet kom protesterna mot kommunistregimen igång på allvar i landet, och Lech Kaczynski var aktiv i den fria och underjordiska fackföreningsrörelsen Solidaritet. Han satt också internerad under krigstillståndet som proklamerades i december 1981.

Som jurist och medarbetare till Lech Walesa satt han med i de så kallade Rundabordsförhandlingarna, vilka ledde till att Polen fick sin första regering som utsågs efter halvdemokratiska val (alla fick rösta på vilken kandidat de ville – men kommunistpartiet skulle ha två tredjedelar av platserna). Han har haft många politiska uppdrag – bland annat som senator, ordförande i Högsta Kontrollkammaren och borgmästare i Warszawa.

För nio år sedan grundade han det högerkonservativa partiet PiS (Lag och Rättvisa) tillsammans med sin bror Jaroslaw Kaczynski, och 2005 valdes han till president. I dagarna väntades han tillkännage sin avsikt att kandidera för ytterligare en period.

Lech Kaczynski var gift med Maria Kaczynska som var med ombord på olycksplanet. Tillsammans hade de dottern Marta och barnbarn. (Polskie Radio 10 april 10)