Kopacz besöker Ukraina

Under måndagen avlade premiärminister Ewa Kopacz ett officiellt besök i grannlandet Ukraina. Hon la ner blommor på Euromajdan i Kiev och träffade landets premiärminister Jatsenjuk och president Porosjenko.

I sitt sällskap hade hon finansminister Mateusz Szczurek, biträdande utrikesminister Rafał Trzaskowski, skolminister Joanna Kluzik-Rostkowska, utbildningsminister Lena Kolarska-Bobińska, kulturminister Małgorzata Omilanowska och infrastrukturminister Maria Wasiak, som alla förde samtal med motsvarande ukrainska departementschefer.

Syftet med besöket var att försäkra de ukrainska myndigheterna om att relationerna mellan de båda länderna är av strategisk karaktär och om att Polen stödjer reformarbetet i Ukraina.

Vi kan hjälpa Ukraina med reformerna och vi kan dela med oss av våra erfarenheter inte minst vad gäller genomförandet av reformerna, sa Trzaskowski.

Under de inofficiella samtalen underströk den polska sidan att reformprocessen i Ukraina tar alltför lång tid. Och det är just tempot i reformarbetet som är villkoret för EUs fortsatta ekonomiska stöd, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. Enligt tidningens källor är de ukrainska myndigheterna fast beslutna att genomföra de nödvändiga förändringarna. Det går snabbt i parlamentet men på administrativ nivå dyker problemen upp.

Ett avtal om student- och lärarutbyte samt samarbete mellan universiteten undertecknades vid besöket. Polen har avsatt fyra miljoner zloty (ca tio miljoner kronor) för detta ändamål.

Samtalen gällde även behovet av polska experter i Ukraina. Representanter för de båda länderna skrev under ett avtal om hjälp vid genomförandet av skatte- och tullreformen. Polen ska dessutom hjälpa till med att organisera en antikorruptionsmyndighet.

Det är inte helt uteslutet att Polen kommer att sälja skyddsvästar och hjälmar till Ukraina, men någon vapenförsäljning är inte aktuell i dagsläget.

Senast en polsk premiärminister besökte Ukraina var i april 2011.

Dorota Tubielewicz Mattsson