Kopacz manar till försoning

Vi måste börja förändra relationerna mellan de politiska partierna. Det säger premiärminister Ewa Kopacz och bjuder in samtliga partiledare till samtal.

Det finns flera saker som är värda att diskutera, bland annat den första medborgarbudgeten. Det är något som har polackernas stöd. En medborgarbudget i varje kommun blir mitt förslag, sade Kopacz.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Medborgarbudgeten bygger på att invånarna i kommunen ska få framföra sina åsikter om vilka behov som finns. Därefter ska politikerna utarbeta budgeten utifrån medborgarnas behov.

Kopacz hoppas att oppositionsledaren Jarosław Kaczyńskis löfte om samarbete ska stå sig.

Statens bästa är ett och detsamma, det har inga politiska färger, underströk hon i ett tal på Medborgarplattformens (PO) kongress i Katowice. Jag betvivlar inte att såväl Lag och Rättvisa (PiS) som Vänsteralliansen (SLD) ser på saken på samma sätt.

Några veckor efter regeringsförklaringen och premiärministerns vädjan om samarbete lovade Kaczynski att samarbeta med regeringen.

Det visar att hela den polska politiken kan genomgå en grundlig förändring. Vi kan vara olika men vi behöver inte bekämpa varandra, förklarade Kopacz. Men förändringen måste gälla alla partier.

Senare under dagen svarade Kaczyński med att kritisera Kopacz och hennes regering.

Regeringen lyssnar inte och tjänar inte samhället, sa han. Bästa exemplet är beslutet om att höja pensionsåldern till 67 år, sa han.

Men PiS kommer nog inte att undvika samtal med premiärministern, sade han.

Andra partier ställer sig mer positiva till Ewa Kopacz inbjudan till samtal. SLDs partiledare Leszek Miller har för avsikt att dyka upp i regeringskansliet på onsdag.

Vi vill emellertid tala om ”riktiga problem”, dvs. sjukvården, arbetslösheten och jordbruket, säger partiets presstalesperson Dariusz Joński.

Din Rörelses (Twój Ruch) ordförande Janusz Palikot uttryckte sin glädje över att Polen är viktigare än partipolitiska intressen.

Ewa Kopacz initiativ är naturligtvis en del av valkampanjen inför det kommunala valet om ett par veckor och en del av valrörelsen inför parlamentsvalet nästa höst. Det är emellertid knappast troligt att Kopacz skulle vara cynisk nog att erbjuda samarbete uteslutande för att hålla sig kvar vid makten. Att få slut på det polskt-polska kriget skulle onekligen bli hennes största politiska seger och garantera henne och hennes parti ytterligare fyra år till vid makten, men det skulle också totalt förändra såväl det politiska klimatet som samhällsklimatet i landet.

Den stora frågan återstår om det i dagsläget överhuvudtaget är möjligt att få till en konstruktiv dialog mellan partierna och ett samarbete över partigränserna i Polen.

Dorota Tubielewicz Mattsson