Kopacz och hennes politiska fiender

Den blivande polska premiärministern Ewa Kopacz har en svår uppgift framför sig. Hon ska övertyga polackerna om att hon och hennes regering är bra för Polen, hon ska handskas med oppositionens nedvärderande omdömen, hantera budgeten och de aktuella politiska problemen. Och hon ska också försöka hålla ihop sitt parti Medborgarplattformen (PO).

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Det finns flera fraktioner inom partiet. Den förre premiärministern Donald Tusks störste rival var hans mångårige vän och partikamrat Grzegorz Schetyna. Schetyna blev för några år sedan åsidosatt av alfahannen Tusk men har fortfarande sina anhängare i partitoppen. Och nu när Tusk är ute ur bilden har han en unik chans att komma tillbaka in i spelet.

När Kopacz tar över måste hon göra det som Tusk inte förmått göra på grund av sin mångåriga vänskap med Schetyna. Hon måste beröva honom allt inflytande inom partiet. Annars förlorar hon.

Enligt en opinionsundersökning är det fler polacker som vill se Schetyna som premiärminister i stället för Kopacz.

Ewa Kopacz har  under det sista året förberetts för uppgiften som Tusks efterträdare. Enligt en av Tusks medarbetare hade hon daglig kontakt med premiärministern. De sista månaderna blev kontakterna än mer intensiva och Tusk försökte övertala henne om att ta över. Hon var kvinna, hon var inte inblandad i de manliga partifraktionerna och hon var hans högra hand, skriver Newsweek Polska.

Under de sista tre åren har Kopacz samlat kring sig en egen grupp inom partiet. Bakom henne står både Cezary Grabarczyk (en av partiets vice ordförande) och hans fraktion och Tusks anhängare. Mot sig har hon förre inrikesministern Grzegorz Schetyna och hans idag ganska marginaliserade fraktion.

Hon valdes till premiärministerkandidat med acklamation – bara två av Schetynas anhängare hade invändningar.

Vad är då Grzegorz Schetyna ute efter? Han vill ha en andra chans. Han upplever att han har president Komorowskis stöd (kanske med rätta). Han vill därför bli partiets ordförande, och hans anhängare pläderar i medier för att partivalet borde hållas i förtid. Kopacz avfärdar det.

Det räcker med tre stora valkampanjer under det kommande året, säger hon. Det handlar om höstens kommunalval samt parlamentsvalet och presidentvalet nästa år.

Schetyna försöker alltså komma tillbaka som toppolitiker i PO med hjälp av presidenten. Han vill nog gärna bli parlamentets talman, inrikesminister eller utrikesminister. Detta kan emellertid Kopacz aldrig gå med på. Då stärker han sin makt inom partiet och kan försöka manövrera ut henne. Det skulle kunna bli slutet på hennes politiska karriär.

Enligt Newsweek har PO redan börjat prata med andra partier om deras röster inför den kommande förtroendeomröstningen för Kopacz och hennes regering. I händelse att Schetyna och hans fraktion skulle bryta mot partidisciplinen.

Ewa Kopacz kommer sannerligen att behöva brottas med oppositionen och Jarosław Kaczyński och hans parti. Men den farligaste fienden hon har just nu är den inre fienden, inom partiet. Om hon vinner denna batalj, kan PO mycket väl vinna med henne i valet nästa år, säger en av hennes partianhängare till Newsweek.

Dorota Tubielewicz Mattsson