Korwin–Mikke chockerar och vinner röster

Slå sin fru? Mången kvinna skulle nog må bra av det, skulle återvända till jorden från det blå! Det  säger den nye europarlamentarikern Janusz Korwin-Mikke, ordförande för Nya Högern i Polen som med sina 5% blivit storvinnare i senaste EU-valet i Polen.
Dorota Tubielewicz Mattsson porträtterar den polska politikens enfant terrible, Janusz Korwin-Mikke.

Polsk politiks enfant terrible, Janusz Korwin-Mikke. Foto: Wikipedia.

Polsk politiks enfant terrible, Janusz Korwin-Mikke.
Foto: Wikipedia.

Korwin-Mikke har funnits med i den polska politiken länge och lika länge har han irriterat, fascinerat och väckt starka känslor. Professionell bridgespelare, filosof utbildad vid universitetet i Warszawa, engagerad inom den underjordiska förläggarverksamheten och i den demokratiska oppositionen under kommunistiden, har han utvecklat excentriska och ultrakonservativ-liberala åsikter. Efter det demokratiska genombrottet 1989 blev han invald i parlamentet för en mandatperiod.

I sina publicistiska texter åberopar han sig på 1800-talets konservativa liberaler som Herbert Spencer och Alexis de Tocqueville. Korwin-Mikke deklarerar klart och tydligt att demokrati är ”världens dummaste statskick”. Han ägnar stor uppmärksamhet åt ekonomiska frågor. I överensstämmelse med nyliberala tankegångar pläderar han för ett system som bygger på den fria marknaden, det privata ägandet och den till ett minimum reducerade statliga inblandningen i den fria förtetagsamheten. Det största hotet mot den gynnsamt växande ekonomin ser han i den statliga interventionismen.

Nu har han i EU-valet fått tre mandat. Enligt analytikerna handlar det om det s k vandrande elektoratet, missnöjda väljare som söker sig till extrema populistiska politiker som Palikot eller Korwin-Mikke. Det som oroar mest att det är många unga som röstar på Korwin-Mikke, som anses vara en destruktiv kraft i den polska politiken.

Hans åsikter har radikaliserats med tiden. Numera verkar han ha mindre med den konservativa idévärlden att göra än med populistisk anarkism. Korwin-Mikke har bland annat deklarerat att om han kommer in i EU-parlamentet kommer han ”att göra bordell av det” och hans mål är att förstöra maktstrukturerna inom EU. Därmed är han en uttalad EU-kritiker och motståndare, som bygger sin kritiska inställning på övertygelsen om att EU stjäl och förskingrar skattepengar.

På senare tid har han uppmärksammats efter tv-programmet Kropka nad i (Pricken över iet) i TVN24, där han ifrågasatte Hitlers vetskap om Holocaust och rättfärdigade våldtäkt med att ”kvinnor gillar att göra motstånd”.

Krönika av Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

När det gäller utrikespolitiska frågor har han uttryckt åsikten att Ryssland hade all rätt att annektera Krim. The Voice of Russia skriver att Janusz Korwin-Mikke under en debatt i tv hävdade att ”Putin inte förtjänar att bli behandlad på det här sättet” av de andra i diskussionspanelen.

Allt detta skapade inte oväntat starka reaktioner i olika kretsar samt frågan om hur pass seriös Korwin-Mikke är som politiker. Kommer hans framtida utspel att påverka den europeiska synen på Polen och dess politik samt det polska samhället? Optimisterna hävdar att EU-parlamentet har fler medlemmar som påminner om Korwin-Mikke men oron verkar vara befogad i synnerhet som Nya Högerns tre mandat skulle kunna användas i bättre syfte.