Kościuszkos romans lever i parken

Stanisław Godula har besökt skogsparken i Sosnowica, där har man tagit vara på minnet av frihetshjälten Tadeusz Kościuszkos olyckliga kärlek till Ludwika Sosnowska.

Intill eken och tallen, som numera ligger på marken täckt av mossa, har ungdomar planterat två nya träd och inhägnat dem med ett staket.

En av Polens stora frihetshjältar är Tadeusz Kościuszko (1746–1817), som deltog i det amerikanska inbördeskriget som generalmajor och adjutant åt George Washington. I Polen var han engagerad i kampen för ett oberoende Polen i samband med stormakternas delning av landet i slutet av 1700-talet. Hans militära gärning är väl känd – men alla kanske inte känner till hans olyckliga romans med magnatdottern Luwika Sosnowska.

De unga tu: Tadeusz Kościuszko
… och Ludwika Sosnowska, målning av Josef Grassi från 1792.

Kościuszko, som var född och uppvuxen i Polesie, kom 1775 som privatlärare till den mäktige litauiska hetmanen Józef Sosnowskis hov för att lära döttrarna Ludwika och Katarzyna franska, teckning, matematik och historia.

Han förälskade sig snart i den ena dottern, Ludwika, och som tecken på sin kärlek planterade de unga tu två träd intill varandra i parken: Tadeusz planterade en ek och Ludwika en tall. 

Den unge Kościuszko beslöt att be fadern om hennes hand – men hetmanen blev närmast förolämpad. 

Skylten i närbild.

En ung officer från en fattig var inget lämpligt parti för den polsk-litauiske magnaten och han svarade att turturduvor är ingenting för sparvar, och magnatdöttrar ingenting för lågadeln.

De unga tu beslöt att rymma och i skydd av nattens mörker i hemlighet gifta sig i en liten kyrka i närheten. 

Men planerna misslyckades, Ludwika tvingades i stället ingå äktenskap med furst Józef Aleksander Lubomirski och den förtvivlade Kościuszko emigrerade till USA. 

Text och foto:
Stanisław Godula