Kultura – det fria Polens röst i decennier

Jerzy Giedroyc, Kulturas skapare

Jerzy Giedroyc, Kulturas skapare

I år, 100 år efter hans födelse, är det Jerzy Giedroycs år – utlyst av såväl UNESCO som Republiken Polen.

Jerzy Giedroyc (1906–2000) var mannen bakom flera politiska polska tidskrifter under mellankrigs- och efterkrigstiden. Den i särklass viktigaste var månadstidskriften Kultura som kom ut från 1947 – första numret som gavs ut i Rom, därefter var Paris utgivningsort.

Kultura blev ett forum för ledande polska skribenter och debattörer – inte minst för dem som levde i exil. Här kunde alla publicera sig – från vänster till höger, från liberaler till konservativa, från gruppen kring Pilsudski till den nationella rörelsens folk. Alla åsikter var välkomna, allt kunde debatteras.

Många av de stora polska exilförfattarna kom också att publiceras på Kulturas förlag.
Giedroyc ansåg att Polens mål var en stark katolsk stat med en parlamentsstyrd auktoritär regering, en stat som kunde samexistera med sina minoriteter.
Det verktyg han använde för att arbeta mot detta mål var just tidskriften Kultura. Med skribenter som Czeslaw Milosz, Witold Gombrowicz och Gustaw Herling Grudzinski (som var med från starten) blev Kultura snabbt en provocerande och inflytelserik röst – och föga uppskattad av den kommunistiska regimen. Under 40 år var Giedroycs tidskrift den enda trovärdiga källa som på polska tog upp de svåra frågorna om relationerna mellan polacker, ryssar och ukrainare, och dessutom skickligt analyserade den politiska situationen i Polen.

Giedroyc inte bara förutsåg Sovjetväldets fall utan skrev också engagerade artiklar om behovet av normala relationer med såväl Ryssland och Tyskland som med Vitryssland och Ukraina.

I enlighet med Giedroycs önskan dog Kultura med honom. Sista numret kom ut strax efter hans död år 2000.

Under Giedroycåret finns i Polen ett brett upplagt program. En av punkterna är att alla de över 600 numren av Kultura ska sparas ner på en CD och distribueras till alla polska bibliotek. Det blir naturligtvis konferenser om verksamheten i Paris, och man ska ge ut mynt och frimärken med Giedroycs porträtt.

Gunilla Lindberg