”Kultura paryska” har återuppstått på internet

Kultura Paryska – nu på internet.

Kultura Paryska – nu på internet.

Den kända polska exiltidskriften Kultura, som ofta kallas för Kultura paryska, var från 1947 fram till 2000 Polens ledande politisk-litterära tidskrift, utgiven av Instytut Literacki (Litterära institutet) först i Rom och sedan i Paris. Dess chefredaktör var legendariske Jerzy Giedroyc, och tidskriftens utgivning upphörde i och med hans död år 2000.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Kultura var en tidskrift vars inflytande och rang knappast kan överskattas. En strid ström av framstående författare, journalister och vetenskapsmän bidrog oupphörligen med sina texter. Detta gjorde att många av dem som var svartlistade i det kommunistiska Polen ändå kunde spela en avgörande roll i det polska litterära livet. Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Marek Hłasko, Gustaw Herling-Grudziński, Witold Gombrowicz, Jan Kott, Józef Czapski och Konstanty Jeleński var bara några av dem.

Till skillnad från andra exiltidskrifter, som tydligt ville ta avstånd och isolera sig från det kommunistiska Polen, var Kultura mer inställd på dialog. Tidskriften spelade en avgörande roll i försoningsprocessen med Ukraina, Litauen och Vitryssland. De intellektuella, samlade kring Kultura, var de första som redan under 1950-talet öppet pläderade för ett erkännande av de nya polska östgränserna.

Enligt chefredaktören Jerzy Giedroyc testamente fick villan i det legendariska Maisons-Laffitte utanför Paris där Kultura hade sin boning inte bli museum. Men nu kan den besökas virtuellt, tack vare en ny portal som öppnades för bara några dagar sedan. Nu kan man förflytta sig till Maisons-Laffitte utan att röra sig från skrivbordet. En klick och så är man i Jerzy Giedroyc arbetsrum. På den nyligen öppnade portalen kan man dessutom få tillgång till Kulturas ofantliga arkiv. Samtliga nummer av tidskriften är digitaliserade och noggrant beskrivna.

Portalens redaktör är Stanisław Mancewicz. Arbetet med digitaliseringen av Kulturas hela arkiv har pågått i två år och initierades av stiftelsen Instytut Literacki Kultura. Här kan man hitta 637 nummer av tidskriften Kultura samt 171 nummer av Zeszyty Historyczne (Historiska häften). Den intresserade hittar där många fotografier, privata anteckningar, fragment av filmer om Kultura och dess medarbetare, radioinspelningar från Radio France, Radio Wolna Europa (Radio Free Europe) och Polskie Radio. Med andra ord hittar man där tidskriftens samlade historia från 1947, och inte bara den officiella historien …

Portalen heter Kulturaparyska.com och är öppen 24 timmar om dygnet. Den är dessutom helt avgiftsfri. En skattkista inte bara för forskare utan för alla intresserade av Polens moderna historia.

Dorota Tubielewicz Mattsson