Kulturministern ber om ursäkt

Kulturminister Piotr Gliński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

Kulturminister Piotr Gliński. Foto: Piotr Drabik, wikipedia.

TVPs angrepp på de icke-statliga organisationerna och dem som arbetar där är högst oprofessionellt. Det säger kulturminister Piotr Gliński.

Han ber samtidigt om ursäkt för regeringens och regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) kritiska uttalanden om icke-statliga organisationer. I synnerhet riktade han sig till förre presidenten Bronisław Komorowskis dotter Zofia och till Konstitutionsdomstolens ordförande Andrzej Rzeplińskis dotter Róża, som båda blivit brutalt angripna av de regimtrogna medierna.

Den icke-statliga, medborgerliga sektorn är en av demokratins viktigaste element, sade Gliński. Att förknippa dess problem med dem som arbetar där och deras anhörigas politiska verksamhet är att gå för långt. Det faktum att någon är någons dotter betyder inte att institutionen där dottern arbetar automatiskt måste kritiseras. Om någon känner sig träffad och förolämpad vill jag härmed personligen be om förlåtelse.

Upprinnelse till denna ursäkt är en serie reportage, kommentarer och program där den regimtrogna televisionen (TVP och TVP Info) skulle ”avslöja” vissa icke-statliga organisationers ”politiska anknytning”. Man antyder att vissa organisationer (de som regeringspartiet Lag och Rättvisa inte tycker om) är politiskt förankrade i den förra politiska makteliten och därför har fått stora anslag från statskassan; eller har anknytning till den för makthavarna så förhatliga Konstitutionsdomstolen (KD).

premiärminister Beata Szydło sade också nyligen att det behöver städas upp bland de icke-statliga organisationerna.

Det är ju ofta just de organisationerna som ägnar sig åt att försvara de mänskliga rättigheterna.

Klappjakten på icke-statliga organisationer har nu pågått i ungefär en månad. Man har kritiserat deras ekonomiska förehavanden och bristen på transparens, men faktum är att de undergår noggranna kontroller och domstolarna är mycket restriktiva med att ge dem tillstånd.

Glińskis utspel kom som en överraskning för många, inklusive hans partikamrater. Regeringens presstalesperson Beata Mazurek uttryckte förvåning och meddelade att regeringen inte behöver be om ursäkt för program i en oberoende tv-station. Men TVP är inte så oberoende – företaget styrs – hårdhänt – av en av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) betrodda höjdare, Jacek Kurski.

Journalister med högersympatier vill gärna se kulturministerns agerande som ett tecken på den pluralism som råder inom PiS. Andra pekar på att Gliński stöds av utbildningsminister Jarosław Gowin och ser det som en indikation på splittring i regeringen.

Piotr Gliński har framställts som regeringspartiets främste dissident. Han är professor i sociologi och själv har undersökt de icke-statliga organisationernas verksamhet och menar att deras problem är av annan natur än dem som TVP vill påskina.

Ministern tycks också vara medveten om att TVP använder sig av populistiska och propagandistiska metoder.

Oprofessionellt, TVP har komprometterat sig, säger han. TVP svarar med att i bästa kommunistiska stil antyda att ministern agerar för att skydda sin fru, som är engagerad i en icke-statlig organisation.

Bristen på professionalism är en sak. En annan är att förebilden är den kommunistiska propagandan från förr. Under kommunisttiden brukade man bedriva desinformation enligt samma mönster: först ”informerade” medierna om påstådda missförhållanden (t ex uppviglare och huliganer som går ut på gatorna och protesterade mot staten) och sedan gjorde man en frontalattack mot alla demonstranter. Till slut kunde man införa en ny lag som förbjöd sammankomster – för att skydda folket mot huliganer. Nu är mönstret detsamma – man vill antagligen införa en lag för att begränsa de icke-statliga organisationernas befogenheter.

En annan intressant sak är att Glińskis utspel tydligt visar att TVP är styrd och kontrollerad av makthavarna – annars skulle knappast kulturministern be om ursäkt.

Frågan är om Gliński börjar se klart. Var han naiv som trodde på Lag och Rättvisas ideologiska demagogi? Försöker han skapa en revisionistisk falang inom partiet? Sådant är karakteristiskt för auktoritära, för att inte säga, totalitära statsskick.

Själv hoppas jag på att det enbart beror på att hans samvete och anständighet vaknat till liv.

Dorota Tubielewicz Mattsson