Kyrkan hotar: Ja till IVF kan betyda uteslutning

Rösta emot IVF-lagen, annars kan ni komma att bli uteslutna ur kyrkans gemenskap. Detta budskap kan man utläsa ur en aktuell kommuniké där katolska kyrkan i Polen riktar sig till landets parlamentariker.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Det biskoparna ogillar mest är att ogifta par får möjlighet till provrörsbefruktning.

Nu har man tagit initiativ till en dålig lag, och då är det vårt ansvar att försöka förbättra situationen, säger ärkebiskop Stanislaw Gądecki i kommunikén.

Det är parlamentarikernas samveten som biskoparna är så måna om. Kyrkan vill ju ha kvar politikerna i den kyrkliga gemenskapen och så att de ska kunna ta emot nattvarden. Om de alltså röstar för den nya IVF-lagen begår de en synd – och förvägras nattvarden.

Låt oss kalla saker vid sitt rätta namn: det handlar om att utöva politiska påtryckningar med hjälp av hot och utpressning. De här kraftansträngningarna innebär också att kyrkan stöter bort folk. Opinionsundersökningar visar tydligt att mer än hälften av alla polacker ogillar kyrkans inblandning i hur man röstar i parlamentet. Och över 70% av polackerna är för den nya IVF-lagen.

Meningarna inom kyrkan går för övrigt också isär. En del av biskoparna är beredda att stödja en kompromisslösning i IVF-frågan och försöker tona ner den hårda retoriken i debatten. IVF-kommunikén visar dock att det radikala motståndets linje tagit överhanden.

Nyligen uppmanade biskop Ignacy Dec president Bronislaw Komorowski att inte skriva på lagen om ratificeringen av EU-konventionen om våld i hemmet:

Ni är katolik sedan dopet, påminde biskopen, men i ett parti är ni bara medlem sedan en viss tid tillbaka. Partier och regeringar förgår, men Guds ord består; Guds ord som kyrkan vakar över, den kyrka där ni är medlem.

Förvisso. Men legitimerar det politiska påtryckningar och utpressning? Presidenten skrev på lagen och visade därmed att stat och kyrka måste hållas åtskilda. Låt oss hoppas på att IVF-lagen får samma rationella behandling.

Enbart bön, en ivrig bön kan resultera i att ett barn blir till, lyder ett vist uttalande från en annan biskop, Jan Wątroba.

Låt oss alltså be för att det sunda förnuftet tar överhanden och att vi slipper den annalkande kristna radikalism som kyrkans aktuella kommuniké är ett praktexempel på.