Kyrkan tar ställning mot dagen efter-pillret

Dagen efter-pillret EllaOne är en svår synd och ett ”laglöst och straffbart beteende”, fastslår katolska kyrkan i Polen.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Förra veckan beslöt som bekant EU-kommissionen att dagen efter-piller ska vara tillgängligt receptfritt på apoteken. För två dagar sedan beslöt sjukvårdsdepartementet att även polska apotek ska sälja pillret utan recept.

Kyrkan har nu tagit ställning i frågan. Kyrkans bioetiska råds ordförande är ärkebiskopen Henryk Hoser. En annan av rådets experter är prästen Franciszek Longchamps de Berrier som för en tid sedan påstod att provrörsbarnen har en rynka i pannan.

Experterna började med att förklara hur dagen efter-piller fungerar.

De verkar på två sätt, hävdar de kyrkliga experterna: de förhindrar ägglossning (vilket inte stör kyrkan) och de stöter bort fostret (vilket är oförsvarbart). De pekar på att ulipristal, som är en av de verksamma ingredienserna, fungerar på samma sätt som de preparat som används vid aborter på sjukhus.

Och det finns inga undersökningar som säger att de preventivmedlen som tas efter samlaget skulle minska antalet aborter, säger den kände abortmotståndaren Bogdan Chazan till Katolska nyhetsbyrån.

Ulipristal har aldrig använts vid farmakologisk abort, det används i behandlingen av endometrios, säger dr Grzegorz Południewski till Gazeta Wyborcza. Dagen efter-piller bromsar ägglossningen och förändrar äggledarnas rörelser, vilket gör att ägget inte kan förflytta sig fritt genom äggledaren och därmed inte hamnar i livmodern i tid. Dagen efter-pillret kan också göra det svårare för ägget att fästa sig i livmoderväggen.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, är pillret alltså inte ett abortmedel. WHO anser att graviditeten börjar när ägget tagit fäste i livmoderns vägg. Det är först från den stunden som man kan tala om missfall. Men för människor som tror på att livet börjar i och med befruktningen kan användningen av pillret vara kontroversiell.

Południewski understryker att av de preventivmedel som tas efter samlaget är EllaOne för närvarande det effektivaste, det har dessutom minst biverkningar.

Enligt ungerska undersökningar har antalet graviditeter bland tonåringar minskat med 50% sedan man 1999 införde receptfria dagen efter-piller. Bland vuxna kvinnor minskade antalet graviditeter med 30%.

Kyrkans experter har emellertid ideologiska argument.

Försäljningen av pillret utan recept kommer att få flera och ödesdigra konsekvenser, hävdar Bioetiska rådet. Det blir en väsentlig förändring av relationerna mellan människor. Det kommer att innebära sexuell frihet och brist på ansvar för intima relationer, människans sexualitet banaliseras, det tillintetgör idén om mannens och kvinnans förbund och gör det möjligt att frigöra sig från ansvaret för en annan människa.

I sin skrivelse hävdar kyrkans experter att det främst är föräldrar som borde protestera mot detta, eftersom pillret blir alltför tillgängligt och det inte har satts någon tydlig åldersgräns.

Man kan inte tillåta att barn okontrollerat och utan föräldrarnas vetskap använder preparat som är så farliga för deras psykiska och sexuella utveckling. Det är föräldrarnas plikt att protestera mot att dagen efter-pillret blir tillgängligt, skriver experterna. Och samma plikt åläggs de katolska politikerna.