Kyrkliga skilsmässor i Polen ökar

Kyrkliga skilsmässor blir allt vanligare i Polen. Enligt katolska kyrkans statistiska institut upplöstes år 1999 1200 äktenskap. År 2007 steg siffran till 2171 och 2010 ogiltigförklarades hela 2369 äktenskap. Varje år inkommer ca 3500 ansökan om skilsmässa till kyrkans domstolar. Det är alltså en hel del som avslås.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

I början av november kom tidningen Dziennik Polski med chockerande uppgifter. Hela 15.000 om kyrklig skilsmässa under 2013 – ett rekord!

Domarna i de kyrkliga domstolarna förklarar den lavinartade ökningen med att antalet civila skilsmässor ökar. 2013 skiljde sig 66.000 par och det är en ökning med över 35%.

Å ena sidan ingås många äktenskap på ett ogenomtänkt sätt. Å andra sidan talar man i medier allt mer om möjligheten att upplösa äktenskap. Insikten om att det är möjligt att upplösa ett äktenskap gör att allt fler bestämmer sig för en sådan lösning, säger professor Józef Baniak från Teologiska fakulteten vid universitetet i Poznan till Gazeta Wyborcza.

Det tar lång tid att få äktenskapet kyrkligt upplöst, minst 2 – 2,5 år. Processen är komplicerad och går genom två olika instanser. Förhandlingarna pågår bakom stängda dörrar och det är ytterst sällan som det blir en konfrontation mellan makarna. De inbjuds separat och det hör till ovanligheterna att den andra sidans advokat får närvara vid förhöret.
Jurister och Katolska kyrkans representanter påpekar dock att formuleringen ”kyrklig skilsmässa” är felaktig. Den korrekta benämningen är ”intyg om äktenskapets ogiltigförklaring”. Skillnaden är den att den kyrkliga vigseln inte kan upplösas, eftersom äktenskapbandet inte kan upplösas. Enda chansen för en person som separerat från sin maka/make och vill nu ingå i en ny relation är att övertyga de kyrkliga domarna om att äktenskapet i verkligen aldrig … ingåtts.

Oftast försöker man utnyttja det s k felaktiga samtycket. Det handlar om att bevisa att trots ”ett skakramentalt ja” (d.v.s att man svarat ja under vigseln) har en av makarna gjort det under tvång (från till exempel föräldrarna) eller att personen var beroende av alkohol, arbete el dyl. Det intressanta är att man i kyrkliga skilsmässomål kan anklaga sig själv (i civila mål försöker man bevisa den andra partens skuld).

Den oroväckande situationen gör att Katolska kyrkan nu vill förlänga den obligatoriska undervisningen före äktenskapet och utöka den med konsultationer med en psykolog och sexolog.

Det skulle nog i många fall förhindra att många ogiltiga äktenskap ingås. Men samtidigt skulle det göra den kyrkliga vigseln ännu mer invecklad och det är möjligt att många helt enkelt skulle avstå från den, säger Michał Poczmański som till vardags bistår folk med rättslig hjälp i samband med ogiltigförklaring av äktenskapet.