Lärare vill också ha samvetsklausul

Läkarnas samvetsklausul förutsätter att man sätter ”den naturliga lagen” – eller Guds lag – före människornas lag. Nu kommer ett förslag om att även lärare borde få sin samvetsklausul. Idén spreds av den högerinriktade bloggaren Janusz Górzyński, men högerpolitiker var inte sena att anamma den. Högerpolitikern Marzena Wróbel har blivit dess främsta förespråkare.

Enligt förslaget ska alltså även lärarna underteckna en deklaration och lova att fostra och forma eleverna i ”sann patriotisk och evangelisk anda”, sträva efter ”det gemensamma goda samt sin egen och sina elevers frälsning”.

Skolministern Joanna Kluzik-Rostkowska säger i en intervju för gazeta.pl att det inte finns något i skolprogrammet som kämpande katoliker behöver skygga inför. Vi har i Polen en konstitution, lärarens legitimation samt en läroplan. Det är tillräckligt för att läraren ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.

Skolministern frågar sig om upphovsmännen till förslaget har reflekterat över att de inte är ensamma. Om de förbereder sin klausul i övertygelsen om att deras samvetsro är viktigare än lagen, måste de tillåta liknande klausuler när det gäller lärare som är muslimer, buddister, Jehovas vittnen etc. Enligt Kluzik-Rostkowska kan deras agerande leda till ett religiöst krig i den polska skolan.

Skolan bör vara neutral, politiskt och världsåskådningsmässigt. På senare tid har jag fått intrycket av att kämpande katoliker försöker utöka sitt inflytande och påverka såväl statens som skolans politiska och ideologiska neutralitet. Skolan måste emellertid förbli neutral och alla lärare måste respektera denna neutralitet, säger Joanna Kluzik-Rostkowska.

Rapport. Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Vad händer då om lärare trots allt skriver på samvetsklausulen? Ja, lärarens främsta skyldighet är att följa läroplanen. Läraren kan inte undvika ämnen som inte passar honom eller henne. Samvetsdeklarationen förutsätter att man lär ut bara det som passar den enskilda läraren. Om elevernas föräldrar är oroade eller missnöjda med innehållet i undervisningen kan man påbörja en undersökning som kan sluta med disciplinära åtgärder gentemot läraren, förklarar ministern.