Lärarna strejkar i protest mot det nya skolsystemet

Idag stod många lektionssalar och skolkorridorer tomma i Polen. Lärarna i var tredje polsk skola gick på fredagen ut i strejk. Man protesterar mot den skolreform som innebär en återgång till åttaårig grundskola samt en markant försämring av läroplanerna.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och dess skolminister Anna Zalewska har i drygt ett år nu utan att diskutera med lärarkåren och mot experternas utlåtanden drivit igenom en skolreform som påminner om kommunisttidens utbildningssystem. En åttaårig grundskola samt fyra årig gymnasieskola (istället för dagens system 6+3+4) innebär enligt Polska Lärarförbundet att många lärare kommer att förlora sina jobb och att undervisningen försämras. Det allra viktigaste tycks emellertid vara att de nya och i all hast utarbetade läroplanerna innebär en drastisk ändring av vad barnen ska lära sig i skolan. PiS-regeringens historiepolitik gör sig alltså gällande igen. Man vill ha en ideologiserad och auktoritär skola, precis som under kommunisttiden.

Lärarförbundet kräver nu en tioprocentig lönehöjning samt en 5-årig anställningsgaranti som omfattar tiden för reformens genomförande.

Detta är en kamp för skolutbildningen och eleverna, säger förbundets ordförande Sławomir Broniarz.

Strejken kommenteras i hårda ordalag av regeringen och partiet. Biträdande arbetsminister Bartosz Marczuk anser att det är ”en av samhällets mest privilegierade grupper som idag går ut i strejk”. Premiärminister Beata Szydło tar visserligen avstånd från strejken men medger att lärarna är underbetalda och lovar lönehöjningar.

Lärarna ska ha rätt att strejka men frågan är om en strejk på bekostnad av barnen är rätt, säger Szydło. Hon underströk också att förbundets ordförande Broniarz är ”politiskt engagerad”.

PiS-parlamentarikern Stanislaw Pięta skräder inte orden. Tvärtom förolämpar han de strejkande.

Polska lärarförbundet är en postkommunistisk, prorysk och jämställdhetsvänlig (!) organisation. Om det berodde på mig så skulle slänga ut det den här skräpintelligentsian, säger han.

Polska Lärarförbundet har i sin kamp stött på mycket motstånd. Skolminister Anna Zalewska som idag påpassligt befann sig utomlands har gjort allt för att bryta ner lärarna. Flera skolor har fått påhälsning av polisen, skolverket har krävt att få tillgång till listor över de strejkande lärarna. Fackföreningen Solidarność (som har inget gemensamt längre med den ursprungliga Solidaritetsrörelsen) har hängt upp affischer om att strejken är olaglig. Många lärare känner att man försökt skrämma dem till tystnad och beskriver påtryckningsmetoderna som odemokratiska.

Men det kommer också mycket stöd utifrån. Många förskolor och gymnasieskolor sympatistrejkar idag, man får uppmuntrande brev från fackliga organisationer från USA, Frankrike, Tyskland och Slovenien. Barn och föräldrar visar också sitt stöd.

Om skoldepartementet inte tar hänsyn till lärarnas krav tänker vi fortsätta med strejkaktioner och även fundera på eventuell underjordisk undervisning av eleverna för att kringgå de undermåliga läroplanerna, säger lärarbasen Broniarz.

En koalition mellan Polska lärarförbundet, oppositionspartierna och oberoende organisationer har i dagsläget samlat in 600 000 underskrifter på kravet att genomföra en folkomröstning om skolreformen. Om omröstningen genomförs hänger på parlamentet som kan antingen anta petitionen eller slänga den i papperskorgen. För så länge väljarna är för PiS lyssnar man gärna på dem. Om de däremot är emot den enda rätta ideologin som regeringspartiet lanserar ska de förolämpas, förödmjukas och ignoreras.

Den polska demokratin av idag.

Dorota Tubielewicz Mattsson