”Läseboken uppmuntrar till tron på magi”

Från och med 2014 får alla polska barn som börjar skolan sin första läsebok gratis. Beslutet hade knappt fattats förrän kritiken började komma. Först ansåg lärarna att deras rätt att fritt välja skolböcker till eleverna naggades i kanten. Sedan föräldrar som ogillade att Jesu födelse inte nämns i kapitlet om julen.
Även kyrkans män ser barnens första skolbok som ett problem.

Omanlig pappa i nya läseboken kritiseras av kyrkan.

Familjen borde sitta vid matbordet, anser kyrkant.

De polska biskoparna har i mycket hårda ordalag uttalat sig om den nya läseboken för förstaklassarna.

Läseboken är infantil och istället för att visa en familj vid middagsbordet visar den drakar, menar biskopen Marek Mendyk från Legnica. Nasz Elementarz (Vår Läsebok) är en avgiftsfri lärobok som alla som börjar i första klass ska ha tillgång till och undervisas ur.

Katolska medier rapporterar att kritiken av den nya läseboken är förödande. Biskopen räknar förvisso upp en lång rad fel och brister. Redan i själva titeln finner han ett stavfel – båda orden, Nasz Elementarz, inleds med versal. Det är fel att skriva så. Om barnen ska kunna ta till sig regler för den polska stavningen måste de börja redan från början, säger biskop Mendyk.

Vidare har läseboken ”infantila texter” som innebär att sexåringarna regredierar till 4- eller 5-årsåldern. En genomsnittlig sex- eller sjuåring blir uttråkad, det samma gäller illustrationerna som inte är samspelta med texterna, säger Mendyk till Katolicka Agencja Informacyjna.

Boken har till exempel inte en enda bild av en familj vid matbordet. Sniglar, kräftor och drakar sitter till bords men inga människor. Därmed är relationerna mellan dem som sitter tillsammans oklara. Antagligen kommer det av att läseboken saknar tydligt utkristalliserade huvudpersoner, påpekar biskopen.

Omanlig pappa i nya läseboken kritiseras av kyrkan.

Omanlig pappa i nya läseboken kritiseras av kyrkan.

De polska biskoparna anmärker även på hur faderns roll framställs i läseboken. Pappan hjälper till i hushållet och läser böcker, men enligt biskopen borde han även ha andra uppgifter och funktioner som Nasz Elementarz tiger om. Vad det är för uppgifter förtäljer inte biskopen om. Inte heller morfars roll föll inte biskopen på läppen.

Den fria läroboken uppmanar, enligt biskop Mendyk, till konsumism och hedonism och tar inte vara på de kristna värderingarna. Julfirandet begränsas till julgranspåklädning, bakning av pepparkakor och förberedelse av piroger.

Mendyk påpekar också att det finns alltför mycket om magi och gestalter som uppfyller önskningar. Det är mycket farligt, eftersom barnet kommer i kontakt med vissa ritualer; det tror att det leker men hamnar i själva verket omedvetet  i magins och ockultismens inflytelsesfär, förklara biskopen.

Men skolminister Joanna Kluzik-Rostkowska tillbakavisar kritiken.

Jag anser att boken riktar sig till barn med religiös bakgrund. Därför bör den innehålla universella värderingar, sade hon på en presskonferens. Jag är förvånad och upprörd över hur man från kyrkans håll har bedömt faderns roll. Att läsa böcker för sina barn förtar inte faderns manlighet. Vi tar till oss kyrkans kritik men håller inte med om den, sa Kluzik-Rostkowska.

Kyrkans kritik avfärdar även dr Iwona Chmura-Rutkowska som bedömde läroboken utifrån jämställdhetssynpunkt.

Jag har en känsla av att biskop Marek Mendyk har läst en annan lärobok. Familjer som skildras i Nasz Elementarz tillbringar mycket tid tillsammans, även vid bordet. Männen i läseboken representerar olika yrken men är samtidigt mycket engagerade i familjelivet. De utför vardagssysslor och har nära relationer med sina barn och sina föräldrar. Biskop Mendyks åsikter är föga sakliga men vittnar om vilken rädsla den jämställda familjen väcker bland vissa människor, tillägger hon.

Dorota Tubielewicz Mattsson

Dorota Tubielewicz Mattsson

Adam Szostkiewicz från tidskriften Polityka kommenterar att det bara återigen visar att den polska katolska kyrkan inte är påve Franciskus kyrka.

Det handlar naturligtvis inte om läran utan om stilen, säger han. Den kritik som har riktats mot Nasz Elementarz visar att det handlar om ideologisk strid och ingenting annat. Kyrkan skjuter sig själv i foten, skriver Szostkiewicz.

Biskop Mendyk passade på att meddela att kyrkan vill förbereda en katekes för förstaklassarna.