”Låt kyrkan betala religionsundervisningen i skolan”

Religionsundervisning ska förmedlas utan statligt stöd samt på gymnasienivå endast på elevernas begäran. Det kräver medborgarna i ett lagförslag, och just nu håller man på att samla in namnunderskrifter till stöd för förslaget.

Det finns betydligt bättre sätt att spendera pengar på än religionsundervisning, säger Leszek Jażdżewski, en av initiativtagarna till aktionen En sekulär skola, till tidningen Gazeta Wyborcza.

Det är ologiskt att staten ska finansiera lektioner som den saknar kontroll över. Steget mellan att tillåta religionsundervisning i skolorna och att organisera den, bekosta den och dessutom tvinga föräldrar att bekänna huruvida de är troende eller inte – det steget är mycket långt. Låt oss sluta se religionsundervisning som vilket skolämne som helst, säger Jażdżewski.

Initiativtagarna vill att man på gymnasienivå låter eleverna själva bestämma om de vill delta i religionsundervisningen eller inte. Som det är nu är det föräldrarna, åtminstone teoretiskt, som avgör om barnet ska delta i lektionerna.

Den viktigaste förändringen som lagförslaget lägger fram är emellertid själva finansieringen.

Kyrkan ska själv ska stå för kostnaderna, inte skattebetalarna, menar aktionsgruppen. Varje år går 1,5 miljarder zloty (ca 4 miljarder kronor) i statskassan till löner åt religionslärarna (präster och nunnor).

Sammanlagt tillbringar eleven 500 timmar av sin skolgång på religionslektioner. Det är mer än vad man ägnar åt något annat ämne förutom polska och matematik.

Det finns bättre sätt att spendera dessa timmar och pengar, menar initiativtagarna till aktionen.

Religionsundervisningen är ett känsligt ämne i Polen. Å ena sidan har Twoj Ruch (Din Rörelse), det populistiska oppositionspartiet på vänsterkanten, redan tidigare försökt få bort religionen ur skolan med fick inget stöd för det. Kyrkan å sin sida kräver att staten ska bidra till skolböcker i religion och att religion ska vara examensämne i studentexamen.

Undersökningar visar att alltfler polacker blir tveksamma till den statsfinansierade religionsundervisningen. Aktionens initiativtagare hoppas att även politikerna ska bli mer moderata, öppna och förnuftiga.

Om vi lyckas få in över 100 000 namnunderskrifter visar det att problemet är stort och att det inte bara är en liten grupp människor som vill ha de här förändringarna. Då kan politikerna inte ignorera oss, säger Jażdżewski.

Dorota Tubielewicz Mattsson