Lech Wałęsa: legenden – presidenten – agenten

Solidaritetsikonen Lech Wałęsa. Foto: wikipedia

Enligt ännu så länge inofficiella informationer från nyhetsbyrån PAP bekräftar den grafologiska analysen att den forne Solidaritetsledaren och presidenten Lech Wałęsas namnteckningar på den kommunistiska säkerhetspolisens dokument är äkta. Grafologerna menar att en del av det material, som i februari förra året påträffades i den kommunistiske inrikesministern Czesław Kiszczaks hem, med stor säkerhet kan tillskrivas Wałęsa. Wałęsa har i åratal förnekat sitt samröre med den kommunistiska säkerhetstjänsten.

För drygt ett år sedan erbjöd Maria Kiszczak, änka efter den förre inrikesministern, sig att sälja de komprometterande dokumenten till IPN (Nationella minnesinstitutet). Då genomsöktes hennes hem och man hittade nästa 800 sidor som ska ha dokumenterat Wałęsas samarbete med säkerhetstjänsten mellan december 1970 och februari 1976. Bara några få av dessa dokument är skrivna av Wałęsa ”Bolek”, de allra flesta nedtecknades av en officer som var ”Boleks” kontaktperson inom säkerhetstjänsten.

Kiszczak har bifogat ett handskrivet brev, där han säger att alla dokumenten ”gäller Wałęsas samarbete med säkerhetstjänsten”. Han skriver att han fram till 1989 förvarat dem för att ”skydda Wałęsa och den rörelse han ledde” och efter 1989 – för att ”förhindra att de förstördes eller utnyttjades av såväl högern som vänstern i politiska spel”. Kiszczak bad i sitt brev att dokumenten inte skulle offentliggöras förrän tidigast fem år efter Wałęsas död.

I februari 2016 offentliggjorde emellertid IPN de graverande dokumenten. De flesta experter och historiker betvivlade att dokumenten var äkta men man hade olika uppfattningar i bedömningen av deras historiska betydelse. Walesa själv förnekade å det bestämdaste att det fanns något bland dokumenten som han själv undertecknat eller skrivit. IPN lät göra en grafologisk analys men Wałęsa vägrade att överlämna prov på sin handstil med motivering att han saknar förtroende för IPN.

År 2000 blev Lech Wałęsa av en domstol friad från alla misstankar om att ha samarbetat med den kommunistiska regimens säkerhetstjänst. Den så kallade ”lustrationsdomstolen” hade automatiskt granskat Walesas förflutna när han kandiderade till presidentposten.

Dorota Tubielewicz Mattsson