Liksom katten har Lepper nio liv

Gunnel Arbin är journalist med inriktning på Östeuropa, särskilt Polen.

Gunnel Arbin är journalist med inriktning på Östeuropa, särskilt Polen.

Av Gunnel Arbin

Andrzej Lepper, Polens kontroversielle bondeledare, har liksom katten nio liv. Med mer än en räv bakom örat, för att fortsätta liknelserna från djurriket, slingrar han sig undan alla försök att ställa honom till svars för de brott han anklagats för.

Lantbrukaren från norra Polen inledde sin politiska bana genom att hjälpa till att klå upp de kronofogdar som kom ut i byarna för att mäta ut de gårdar som tillhörde de bönder som gått i konkurs. I början av 1990-talet var det många småbrukare som inte klarade av att betala av på sina lån, när räntorna steg ända till 65 procent. De tvangs då att slå vantarna i bordet och kunde inte modernisera sina gårdar och bygga nya stallar och köpa traktorer i stället för att plöja med häst, en vanlig syn på polsk landsbygd ännu för 15 år sedan.

Lepper är en satt och grovhuggen man, både till det yttre och det inre. Han insåg snabbt att han i de missnöjda bönderna hade en användbar politisk plattform och bildade organisationen ”Samoobrona” (Självförsvar), som kom in i sejmen (det polska parlamentet) 2001. Men det var knappast i självförsvar han angrep en annan bonde med slaga. Detta redskap som jag sett användas vid tröskning på en hembygdsdag i Arvika på 1960-talet är både stort och tungt, så det är inte underligt att förövaren blev dömd till ett och ett halvt år i fängelse. Där satt han dock bara i två månader och det är det enda straff som Lepper faktiskt avtjänat.

Minst sex gånger har Lepper nämligen stått inför rätta och fått villkorliga domar som aldrig förvandlats, trots att han utan att blinka åter begått samma typ av brott. Oftast har det gällt offentliga förolämpningar av grövsta art. Så kallade han t.ex. dåvarande vicepremiärminister Janusz Tomaszewski för ”banditen från Pabianice” men denne är i gott sällskap. Både förre presidenten Aleksander Kwasniewski och flera andra politiker från dennes gamla parti SLD (Vänsteralliansen) och det liberala Medborgarplattformen har fått ta emot grova tillvitelser.

Man frågar sig varför just Lepper klarat sig undan rättsliga påföljder i så stor utsträckning. Har han ”kontakter” inom rättsväsendet eller rör det sig om hållhakar på olika makthavare? Vilken domstol skulle annars godta att den svarande ”inte har tid att infinna sig”, vilket han anförde för några år sedan? Nu senast lyckades han undvika att inställa sig inför det parlamentsutskott som skulle undersöka om han skulle berövas sin parlamentariska immunitet genom att i alla hast få fram ett läkarintyg att han var för sjuk. Utskottet ajournerade saken på obestämd framtid.

Inte mindre än tre anklagelser förelåg. En av dem kommer från den importör som Lepper beskyllde för att ha infört spannmål som var förgiftad av bekämpningsmedel (denne blev friad i domstol). Den andra rör den säd som Lepper egenhändigt vräkte ut från de godsvagnar den fraktats ifrån Tjeckien. Denna episod ledde förresten till egendomliga komplikationer, eftersom de poliser som skulle skydda parlamentsledamoten Lepper maktlösa tvangs se på, när han själv bröt mot lagen!

Den tredje väckte stor uppståndelse strax före jul förra året. Då avslöjade nämligen Polens ledande dagstidning Gazeta Wyborcza att en ung arbetslös kvinna, Aneta Krawczyk, blivit anställd på Samoobronas partikansli mot att ställa upp med sexuella tjänster åt partiledaren och partikollegan Stanislaw Lyzwinski. Att den senare skulle vara far till Krawczyks lilla dotter, vilket hon hävdade, motbevisades dock genom DNA-prov .

Den rättegången kommer snart upp men sannolikheten att Andrzej Lepper kommer att sitta på de anklagades bänk är tyvärr liten.

Inte heller har mutaffären med bygglovet på en attraktiv tomt i det masuriska sjöområdet ordentligt kommit upp på bordet. Lepper misstänks för att mot en rund summa ha fixat ändringar i byggnadsplanen för ett par affärsmän som ville uppföra ett lyxhotell på mark som var avsedd för lantbruk. Händelsen var den direkta orsaken till att den forne lantbruksministern sparkades ur Jaroslaw Kaczynskis regering den 9 juli.

Sedan dess korsar ryktena om andra ministrars inblandning varandra. Samoobronas inrikesminister Janusz Kaczmarek påstod att justitieministern Zbigniew Ziobro från PiS (Lag och rättvisa )förvarnat Lepper om antikorruptionsbyråns undersökning, vilket Ziobro med hetta förnekar. Ziobro har visat fram ett band där inga sådana varningar finns inspelade. Men hans förklaring till att han gått omkring med en mikrofon i fickan verkar skruvad. Han hävdar utan omsvep att han varit rädd för att Kaczmarek planerat ett attentat mot honom.