– Massakern i Volhynien var folkmord!

Det gula området är Volhynien, alltså delar av nuvarande Polen, Vitryssland och Ukraina.  karta: wikipedia.

Det gula området är Volhynien, alltså delar av nuvarande Polen, Vitryssland och Ukraina. karta: wikipedia.

Parlamentet antog på fredagen en resolution där den 11 juli fastställdes som minnesdag för offren i det folkmord som nationalistiska Ukrainska Upprorsarmén, UPA, under andra världskriget genomförde mot polacker i Volhynienregionen.

Offren till det brott som begicks på 1940-talet av ukrainska nationalister har inte vederbörligen uppmärksammats, och massmorden har inte i enlighet med den historiska sanningen beskrivits som folkmord,

skriver parlamentarikerna.

Redan för tre år sedan arbetade det nuvarande regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) för att massakrerna i Volhynien skulle betecknas som folkmord i den resolution som skulle antas i parlamentet, då dominerat av det center-liberala oppositionspartiet Medborgarplattformen (PO). I stället valde man historikernas formulering

etnisk rensning på gränsen till folkmord.

Men idag går parlamentet alltså över den gränsen och hävdar att det faktiskt är folkmord i kraft av den historiska sanningen.

Relationerna mellan Polen och Ukraina har länge varit mycket spända. Båda länderna ockuperades under andra världskriget, och både nazityska och sovjetiska trupper fanns i området. I sin kamp för självständighet beslöt Ukrainska Upprorsarmén att rensa de gemensamma gränsområdena i sydvästra Ukraina och sydöstra Polen från polacker. Den blodigaste dagen blev den 11 juli 1943, då invånarna i ett hundratal byar jagades och dödades. I efterhand har man uppskattat offren till runt 100 000, och under de polska partisanernas hämndåtgärder dödades runt 20 000 ukrainare.

Spänningarna fortsatte efter kriget och kommunistregimen tvångsförflyttade 150 000 ukrainare från sydöstra Polen till de nyförvärvade områden som tidigare hört till Tyskland.

I resolutionen hedrar Polen ukrainare som hjälpte polacker och uttrycker solidaritet med Ukrainas kamp mot Moskvastödda separatister för att behålla sin territoriella integritet.

Ukrainas president Petro Porosjenko beklagar resolutionen, som han befarar kan utnyttjas politiskt. I stället vill han se gemensamma överenskommelser och försoning. Så sent som för ett par veckor sedan nedlade Porosjenko en krans i Warszawa, vid det monument som rests till minne av de polacker som dödats av UPA under andra världskriget.

För Ukrainas del blir resolutionen en upptrappning av de spänningar som man under de tidigare regeringarna arbetat på att minska. Polen har också uttalat stöttat Ukraina i konflikten med Ryssland, och stöttat Kiev i ansträngningarna att närma sig EU. (Polskie Radio, Radio Free Europe och wB 23 juli 16)