Med Duda förändras Polen

President Duda. Foto: wikipedia.

President Duda.
Foto: wikipedia.

Det är ingen tillfällighet att den nye presidenten Andrzej Dudas första utländska besök går till Estland, skriver den politiska tidskriften politico.com på onsdagen. Ett av Dudas vallöften var att förändra den polska utrikespolitiken och öka säkerhetssamarbetet med grannländerna i öst. Han ökar motståndet mot Ryssland och stramar åt den nuvarande regeringens goda relationer med Tyskland och EU.

Vår utrikespolitik behöver inte revolutioneras, men den behöver korrigeras, säger Duda till tidskriften. Jag vill intensifiera relationerna med våra partner i Central- och Östeuropa. Polen ska kunna utgöra en säkerhetsgarant för de baltiska staterna, vi har den största försvarsmakten i regionen, och genomför just nu en omfattande modernisering. Vi ska kunna rycka in när det behövs.

Duda vill också, som wB tidigare rapporterat, att Nato ska ha en stark och permanent närvaro i regionen. Han ser gärna amerikanska trupper på polsk mark eller en polsk-amerikansk bas. Den tanken har aldrig uppskattats i Moskva och flera Natoländer, bland andra Tyskland, ser en sådan bas som ett brott mot avtalet med Ryssland 1997.

Att övervinna det tyska motståndet har hög prioritet, säger Polens nye president till politico.com. Hans andra utlandsresa går alltså till Berlin.

Vi utgör Natos östra gräns och det vore bra om vi var en tydlig flank, säger Duda och den estniske presidenten Toomas Ilves är helt enig med honom. Båda vill stärka säkerhetsbanden med USA.

Andrzej Duda, som är född 1972, innebär en generationsväxling i polsk politik. Han är den förste ledare som nått vuxen ålder efter det kalla krigets slut 1989.

Sin politiska skolning fick han hos förre presidenten, Lech Kaczyński, som omkom i Smoleńskolyckan 2010. Han ser sig själv som dem framlidne presidentens andlige arvtagare och Kaczyński kallade honom sin son. Duda i sin tur beskriver Lech Kaczyński som en stor president med en tydlig vision för landets utveckling och den polska utrikespolitiken.

Han är dock inte lika skeptisk till Tyskland som sin lärofader – hustrun Agata Kornhauser-Duda undervisar i tyska och paret har flera tyska vänner, skriver tidskriften.

Men Tyskland måste behandla oss som en partner, menar Duda. Våra grannländer måste också ta oss, våra intressen och åsikter med i beräkningen.

Då tänker han bland annat på klimatfrågan i EU. Tyskland, som efter kärnkrafthaveriet i Japan 2011 beslöt att avveckla kärnkraften i landet, är positivt till att EU sänker gränsen för utsläpp av koldioxid.

Det ligger inte i Polens intresse, säger Duda.

Polen får största delen av sin energi från de egna kolgruvorna och om Dudas parti nationalkonservativa PiS (Lag och Rättvisa) som väntat tar hem segern i parlamentsvalet den 25 augusti kommer Polen att bjuda hårdare motstånd mot sänkt koldioxidgräns än den nuvarande kompromissinriktade regeringen.

Även vad gäller flyktingfrågan har Duda och PiS en annan åsikt. De flyktingar som tar sig över Medelhavet till Grekland och Italien har inte så hög prioritet.

Vi är inget rikt samhälle säger Duda, vi vill hellre göra det lättare för etniska polacker i de forna sovjetstaterna att flytta hem igen. (politico.com och wB 19 aug 15)