Läkare och sjukhus

Under en studieresa för internationella journalister har webb-Bulletinen besökt kliniker och konferenser, mött läkare, tandläkare och sjukgymnaster – men också patienter, som är glada över att ha tagit steget och sökt hjälp i Polen.
Resan ingick i en kampanj för polsk medicinsk turism, som arrangeras av polska Exportrådet (PAIIZ) och betalas med EU-pengar.
Samtliga presenterade kliniker är EU-certifierade. Några har också amerikansk certifiering.
Sjukvården är inte dyr i Sverige – men köerna kan vara långa. Att byta en höft i Polen kan spara månaders väntan.

Medicover är ett fullskaligt sjukhus i i Warsza, öppet och berett dygnet runt.

Medicover är ett fullskaligt sjukhus i Warszawa, öppet dygnet runt.

Medicover är ett privat sjukhus med svensk anknytning – det startades 1994 och ägs av Jonas af Jochnick, som på 1960-talet tillsammans med sin bror Robert grundade kosmetikaföretaget Oriflame. Medicover bedriver hälso- och sjukvård i Central- och Östeuropa, från Polen och Tyskland till Turkiet. I koncernen finns sjukhus, apotek, hälsocenter och laboratorier.

Sjukhuset i Warszawa är en fullskalig vårdinrättning, öppen dygnet runt, med fem operationssalar, över 200 vårdplatser.

Vi tar emot patienter med alla sorters sjukdomar, säger vdn Loic Fretard. Cancer, ortopedi, gynekologi, hjärt- och kärlsjukdomar, internmedicin, operationer, intensivvård men också inkontinens och kvinnohälsa. Vi tar hand om allt från provrörsbefruktning (IVF) till graviditet, mödravård, förlossning och barnavård. I sommar får vi dessutom en svensk sjuksköterska som ska praktisera här.

Vid behov fixar vi ett paketpris med behandling, hotell och hämtning på flygplatsen, säger Fretard. Vi är inte billigast – fast vi är billigare än sjukhusen i västländerna. Vad vi konkurrerar med är hög kvalitet och mycket hög patientnöjdhet.

Här i Warszawa får vi många patienter från ambassaderna och från svenska företag – med Ikea har vi ett avtal om sjukvård för de anställda i flera olika länder, säger Fretard.

Personalen talar flera språk, bland annat engelska men inte svenska.

Medicovers hemsida är på svenska >>

American Heart of Poland (AHP) är en kedja av hjärtkliniker över hela landet. 45.000 patienter om året behandlas här och antalet överlevande efter operationer är ett par procent högre än i andra EU-länder.

AHP har eget forskningscenter och eget rehabiliteringssjukhus i Ustron.

Man tar emot patienter från hela EU, både för akutvård och planerad vård. De flesta utländska patienter kommer idag från Ukraina, Georgien och Vitryssland.

AHPs hemsida >>

KCM Clinic är belägen i Jelenia Góra, längst nere i Polens sydvästra hörn.

Vård är mer än medicin, är KCMs motto. Kliniken har specialister på alla områden, men pekar särskilt på hur man med plastikkirurgi och rekonstruktiv kirurgi kan nå goda resultat på patienter med brännskador, ärr efter cancer eller gomspalt .

För fetmapatienter lägger man upp viktminskningsprogram. Svåra fall behandlas med fettsugning eller bypass-operation.

Här finns också tandläkare och rehabavdelning.

600 patienter från andra länder söker sig årligen till KCM Clinic.

KMCs hemsida på engelska >>

IVF

Flera kliniker arbetar med provrörsbefruktning. Ett av dem är Center for Reproductive Medicine Bocian (Storken) i Bialystok (nordöstra Polen).

Vi tar emot 600 patienter om året, de flesta är naturligtvis polacker, men antalet utländska patienter ökar. Våra läkare är mycket erfarna, säger marknadsdirektören Bartosz Mrugacz. Vi kan hjälpa i de allra flesta fall – vi har ungefär tio procent bättre resultat än andra IVF-kliniker. Med vår stora erfarenhet kan vi koncentrera behandlingarna på kort tid – en full behandling tar två veckor. 47 procent av behandlingarna ger resultat.

För patienter upp till 35 år lyckas över hälften första gången. I spannet 35–40 år lyckas 39 procent och för dem över 40 år får vi lyckat resultat i elva procent av fallen.

Priset är lägre än i Sverige, 2-3000 euro per behandling. För den som redan genomgått de tre försök som landstingen i Sverige i allmänhet erbjuder, kan det vara ett alternativ att försöka i Polen. Man ska ta med i beräkningen att i Sverige är en del av IVF-kostnaden avdragsgill i deklarationen om arbetsgivaren har ett avtal med Skatteverket om detta.

Webbplats på engelska >>

I webb-Bulletinens serie om medicinsk turism ingår

Medicinsk turism i Polen >>

Tandvård i Polen >>

Det handlade om att vara eller inte vara för mig >>

Läkare och sjukhus >>

Rehabilitering och rekeration >>

Försäkringskassans information till svenskar som vill ha vård i andra EU-länder >>

Kartan visar de orter där de i artiklarna nämnda klinikerna ligger.

Kartan visar de orter där de i artiklarna nämnda klinikerna ligger.