Michnik svarar Gross

Adam Michnik.

Adam Michnik.

För ett par dagar sedan publicerade den tyska dagstidningen Die Welt en kontroversiell artikel av den polsk-amerikanska historikern Jan T. Gross under rubriken Die Osteuropäer haben kein Schamgefühl (Östeuroperna har ingen skamkänsla). Nu följer tidningen upp med en intervju med Gazeta Wyborczas chefredaktör Adam Michnik.

Efter Hitlers och Stalins illdåd har Polen blivit ett etniskt homogent land. Många polacker rädda för människor med mörk hy eftersom de inte känner några, eftersom det är nytt för dem, säger Michnik.

Han påpekar att Polen är ett delat land: å ena sidan kännetecknas det av öppenhet och tolerans. Å andra sidan ser vi en explosion av främlingsfientlighet. Det beror delvis på att människor manipuleras av en del politiker.

Den polska regeringens motstånd mot att flyktingarna som kommer nu ska fördelas mellan olika EU-länder beror enligt Michnik på att Polen anser att varje land själv ska bestämma hur många man kan ta emot. Den initiala reaktionen var dock felaktig – inför hotet att få sig tilldelad en kvot stängde premiärminister Ewa Kopacz dörren.

Dessutom anser vissa polska politiker, menar Michnik, att EU är till för att ge Polen pengar, utan att för den skull kunna räkna med någonting från Polens sida.

Man är aldrig beredd på sådant här, säger Michnik om flyktingströmmen. Folk dör just nu och vi säger att vi inte är beredda. USA var inte heller förberett på att ta emot judar under 1930- och 40-talen. Men ska vi lugnt se på när folk drunknar? Det vore cyniskt och nesligt.

Man kan se Michniks uttalande som ett svar till Jan T. Gross som i artikeln för några dagar sedan hävdade att Polens främlingsfientlighet har sina rötter i det polska medansvaret för Förintelsen.

Hans mer balanserade ståndpunkt pekar på att Polen ingalunda är mer främlingsfientligt än andra länder, inklusive Sverige, där stödet för Sverigedemokraterna växer lavinartat.

Michnik står för den öppna och toleranta hållning som stora delar av det polska folket representerar och han menar Angela Merkels kloka hållning hänger samman med att hon själv kommer från Östtyskland. Därmed ifrågasätter han varje försök att återigen se Östeuropa som avskilt och kulturellt främmande. Gross har i sin text skapat en avgrund mellan det fientliga och intoleranta Östeuropa och det vänskapliga och öppna Västeuropa. Järnridån sänker sig återigen sakta över oss.

Adam Michnik säger nej, det är inte någon politisk eller kulturell avgrund mellan oss. Polen har liksom alla andra länder sina fobier, komplex och politiska agendor som är märkliga (men måste accepteras i demokratins namn).

Dorota Tubielewicz Mattsson

Intervjun med Adam Michnik i Die Welt >>