Möjlig splittring inom PiS

Det ser ut som om det håller på att bildas lite sprickor i det annars till synes så enhetliga regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Jacek Kurski, nytillsatt chef för den statliga televisionen TVP och regeringspartiets främsta propagandist, får hård kritik för att han ifrågasätter den revolution som de nya makthavarna påbörjat inom statliga medier.

Biträdande kulturminister Krzysztof Czabański antyder i tidskriften Wprost att det finns personer i ledarställning som inte vill ändra på det som de tycker fungerar bra, som till exempel Jacek Kurski.

Men, understryker Czabański, alla förändringar kommer att genomföras, eftersom det är ”den politiska ledningens vilja”.

Budskapet är tydligt: den mediala revolution som PiS startade för några månader sedan kommer inte att avbrytas. Kurski har uppenbarligen inte hunnit att sparka alla som uppfattas som oppositionella (ändå har ett hundratal personer fått gå på två månader). Czabański lämnade ingen osäkerhet om att den mediala revolutionen snabbt ska föras i hamn i och med att den nya medielagen (som Kurski opponerade mot) antas i parlamentet nu i mars.

Veckan börjar också med att en av PiS EU-parlamentariker, Kazimierz Ujazdowski, uppmanar till kompromiss i krisen kring Konstitutionsdomstolen och vill att KD:s dom ska publiceras i författningssamlingen. Ujazdowski förslår fem veckors ”vapenvila” mellan regeringen och oppositionen och att ett helt nytt lagförslag därefter ska utarbetas av presidenten och oberoende institutioner. Publiceringen av KD:s domslut ska vara en del av denna kompromiss.

Polens bästa hänger på att man uppnår en kompromiss, menar Ujazdowski.

Problemet är att hans ståndpunkt går stick i stäv mot vad regeringen och de flesta PiS-politiker tycker. Ujazdowski hävdar att det inte är hans avsikt att försvaga partiet eller skapa en ny politisk gruppering.

Dessa smått överraskande händelser kan tyda på att det inom Lag och Rättvisa nu börjar bildas en inre opposition mot Jarosław Kaczyńskis politik. För även inom PiS finns det tänkande personer som måste inse vilka konsekvenser denna ansvarslösa politik kan bära med sig. Det är ett första än så länge osäkert tecken på att sprickor uppstått inom partiet.

Dorota Tubielewicz Mattsson