Möte med Karol Drozd – Polska Institutets förste direktör i Stockholm

Karin Maltestam träffade Karol Drozd, Polska institutets grundare och första direktör i Stockholm, i Lazienkiparken i Warszawa.

Vid ett besök i Warszawa i slutet av april träffade vi ännu en gång Karol Drozd, grundaren av Polska Institutet i Stockholm och dess första direktör.

Vårt första möte ägde rum 1975 i Stockholm, då Karol Drozd tillsammans med sina medhjälpare blev en god samarbetspartner för Svensk-Polska Föreningen i Blekinge.

Vi träffas en varm aprildag i den vackra Łazienkiparken, där vi dels kan njuta av en lunchkonsert med pianomusik av Chopin i den polske kungen Stanisław August sommarpalats, dels prata gamla minnen över en kopp kaffe på trivsamma cafét Trou Madame.

Karol Drozd berättar: Vi på Polska Institutet i Stockholm var först med att förena kultur, vetenskap och näringsliv i vårt arbete och senare följde flera länder efter i samma spår. Det fanns ett starkt svenskt intresse för Polen redan på 70-talet och Institutet utvecklade en stark ställning hos bland andra den svenske kulturministern. Många vägar öppnades för samarbete inom konst, film, vetenskap och näringsliv.

– Idag känns det som om Institutet mest satsar på stockholmarna och rätt ensidigt på den modernistiska kulturen, men hur var det under din tid?

– Vi hade ett väldigt gott samarbete med flera olika delar av Sverige, säger Karol Drozd. I exempelvis Blekinge samarbetade vi tidigt med er, Karin och Jan Maltestam i Blekingeföreningen, för att göra stora satsningar med Polska Dagar med utställningar och artister inom jazz och underhållning.

Tadeusz Kantor med sin Teatr och professor Jerzy Nowosielski var stora polska kulturpersonligheter, som vi hade möjlighet att bjuda in och visa upp för den svenska publiken. En annan var Wladysław Hasior – en berömd polsk skulptör – som gjorde starkt avtryck i Södertälje med dels en konstutställning och dels utformningen av den stora skulpturen Solspann eller Hästar, som de oftast kallas i folkmun.

Jag såg Institutet som en brobyggare, som en möjlighet att öppna gränserna för ett utbyte och en större öppenhet mellan länderna och dess kulturarbetare, fortsätter Karol Drozd. Men vi gjorde även stora satsningar på näringslivsutbyte och samarbete mellan de svenska och polska handelskamrarna. Jag har fantastiskt fina minnen från denna tid och jag vill gärna genom Bulletinen hälsa till alla mina vänner från tiden i Sverige.

Karol Drozd slutade som chef för Polska Institutet 1978. Därefter har han arbetat inom polska UD med tjänstgöring som generalkonsul i bl a Toronto, Kanada, London och Paris samt 1995-2000 i Israel. Men kulturen är det som alltid legat honom varmast om hjärtat. Efter pensioneringen har Karol Drozd de senaste åren varit starkt engagerad i The Peres Center for Peace. Det är Israels ledande icke politiska och icke kommersiella organisation för fredsbyggande åtgärder mellan israeler och dess arabiska grannar, framför allt palestinier.

Den polska sektionen, där Karol Drozd är officiell representant, är mycket aktiv liksom den amerikanska.

Text: Karin Maltestam
Foto: Jan Maltestam