Motståndsman i femtio år

Wladyslaw Bartoszewski. <br />foto: Joanna Helander

Wladyslaw Bartoszewski. foto: Joanna Helander

Wladyslaw Bartoszewski
I hjärtat av Europa
Polen – minnen och tankar.
Bokförlaget Atlas 2007
Översättning, bilder: Bo Persson, Joanna Helander

Wladyslaw Bartoszewski är en legendarisk polsk motståndsman, diplomat, författare, politiker och rättskämpe som vunnit stor respekt för sin raka rygg och sin beredskap att under andra världskriget hjälpa polska judar och krigsfångar.

I sin nya bok, I hjärtat av Europa, berättar han om sitt liv, de dramatiska händelserna i Polen under och efter andra världskriget, motståndet mot två politiska riktningar med den uttalade avsikten att med våld genomföra sina idéer: nazismen och kommunismen.

Wladyslaw Bartoszewskis, spännande formgivna, lilla bok I hjärtat av Europa.

Wladyslaw Barto- szewskis, spännande formgivna, lilla bok I hjärtat av Europa.

I första kapitlet hämtas Wladyslaw Bartoszewski till fängelset. Det är Lucianatten 1981, krigstillstånd har proklamerats och kända dissidenter stoppas genast bakom lås och bom. Honnörsorden slås fast redan i andra kapitlet: Viktigare än själva frigivningen är att var och en av oss kan lämna denna plats rak i ryggen och med hedern i behåll. Man ska med respekt kunna se sig själv i spegeln.

Bartoszewski hade suttit i fängelse flera gånger förut, han hade till och med överlevt Auschwitz. Där skrämde man de nyintagna fångarna genom att slå ihjäl en av dem inför de andra. Bartoszewski skämdes över att han stod passiv och tittade på.
Det gjorde han inte fler gånger. Under kriget, under nazistockupationen och under kommunisttiden stod han rakryggad mot alla former av förtryck. Han hjälpte både judar och polacker, han engagerade sig i motståndsrörelsen och Hemmaarmén, han samlade in material till dess informationsavdelning som sedan var till stor hjälp när kartläggningen av nazismens brott påbörjades.

Som författare och samhällsdebattör skrev han böcker, essäer, artiklar. Han var ordförande i den polska Pen-klubben och hans bristande anpasslighet mot kommunistregimen kostade honom sex år i fängelse. Han motstod dess påtryckningar att bli angivare.

När varvsarbetarna i Gdansk gjorde uppror i början av 80-talet stod han på deras sida, liksom senare på Solidaritets. Lucianatten 1981 blev han omedelbart fängslad.
Och när Polen åter blev fritt fick han betydande poster: han var polsk diplomat, senator, två gånger utrikesminister.
Efter kommunismens fall har det regnat hedersbetydelser över Bartoszewski, och redan dessförinnan, 1963, hedrades han med titeln Righteous Among the Nations (nationernas rättfärdiga). Den tilldelas icke-judiska personer som riskerade livet för att rädda judar under Förintelsen.

I sin bok berättar han stillsamt och utan åthävor. Som kristen funderar han över ångers betydelse för förlåtelse. Han konstaterar att han ofta var rädd, men han ville inte dö för sitt land. Å andra sidan var han inte beredd att överleva till vilket pris som helst. Han understryker betydelsen av att ta ansvar för sitt liv, att tänka efter och göra det som är rätt. Så att man kan se sig själv i spegeln med respekt.

Gunilla Lindberg