Mutaffär vänds mot Warszawas borgmästare

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz. Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

Warszawas borgmästare Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Foto: Adrian Grycuk, wikipedia.

En skandal är under uppsegling i Warszawa som kan komma att kosta borgmästaren Hanna Gronkiewicz-Waltz jobbet.

1945 beslöt kommunistregimen att konfiskera privata fastigheter i samband med återuppbyggnaden av huvudstaden efter andra världskriget. Efter kommunismens fall 1989 har det varit möjligt att få tillbaka sin egendom om man kan bevisa att man ägde den vid krigsslutet.

Detta har ibland varit ett problem för myndigheterna – på en del av den konfiskerade marken har det byggts till exempel skolor och sjukhus. Alldeles nyligen trädde en lag i kraft som ger kommunen rätt att vägra återlämna mark som används till offentliga ändamål.

Samtidigt har återprivatiseringen pågått sedan 1989, och nästan 2 500 fastigheter har lämnats tillbaka till de forna ägarna.

Nu hävdar polska medier att det har förekommit oegentligheter i samband med återprivatiseringen av en av stadens exklusivaste adresser, Chmielna 70, som anses vara värd 160 miljoner złoty (runt 378 miljoner svenska kronor).

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) kräver borgmästarens huvud på ett fat.

Hanna Gronkiewicz-Waltz bör ge en förklaring till de oegentligheter som ska ha försiggått i samband med återprivatiseringen i Warszawa under hennes tid som borgmästare, sade regeringens talesperson Rafał Bochenek på tisdagen. Tillsammans med premiärministerns kanslichef Beata Kempa kräver han Gronkiewicz-Waltz avgång.

Enligt medierna ska advokaten Robert Nowaczyk, som har gjort anspråk på den dyrbara tomten, för fyra år sedan har fått besked om att Chmielna 70 skulle återprivatiseras. Beskedet lämnades av dåvarande vicechefen för Markplanekontoret Jakub Rudnicki, som kort efteråt lämnade sin tjänst.

Nu visar det sig att Rudnicki och Nowaczyk äger en annan fastighet tillsammans och därför har misstanke om korruption uppstått.

En dansk medborgare har också hävdat sin rätt till fastigheten, men i samband med konfiskationsbeslutet fick forna ägare i bland annat Danmark en viss kompensation för sin förlorade egendom.

Det här kan nu bli en mindre katastrof för det redan hårt drabbade oppositionspartiet Medborgarplattformen, som Hanna Gronkiewicz-Waltz tillhör. Om Antikorruptionsbyrån tillsammans med åklagarkammaren finner att det föreligger ett lagbrott kan regeringen redan i höst ersätta Gronkiewicz-Waltz med en kommissionär ur de egna leden som styr Warszawa till lokalvalet 2018.

PiS har flera gånger försökt störta Gronkiewicz-Waltz men hon har hittills klarat sig, om än ibland med ett nödrop.

Korruption i återprivatiseringsprocessen kan bli det som fäller henne, oavsett om hon själv är inblandad eller ej. (Gazeta Wyborcza, Polska The Times, Warsaw Voice och wB 23-24 aug 16)