Ny ledare ska innebära en omstart för KOD

Krzysztof Łoziński, ny ordförande i KOD, Kommittén för Demokratins Försvar. Foto: FB.

Vid medborgarrättsrörelsen Kommittén för Demokratins försvars (KOD) årsmöte i helgen valdes Krzysztof Łoziński med stor majoritet till ny ordförande. Han ersätter grundaren Mateusz Kijowski som anklagats för ekonomiska oegentligheter och som strax före röstningen drog tillbaka sin kandidatur.

Łoziński, som är 68 år gammal, tillhörde under kommunisttiden den demokratiska oppositionen. I mars 1969 blev han relegerad från sina fysikstudier för att ha samlat in namnunderskrifter i protest mot nedläggningen av den politiskt laddade teaterpjäsen Dziady. Han verkade inom Solidaritet och Kommittén för arbetarnas försvar (KOR), den organisation av intellektuella som hjälpte de upproriska varvsarbetarna i Gdańsk, och dömdes till fängelsestraff för ”subversiv verksamhet”.

Łoziński har också arbetat för Amnesty International, och på senare år har han engagerat sig starkt i uppbyggandet av KOD.

Krzysztof Łoziński står inför en svår uppgift. Det blir inte lätt att ena rörelsen efter de ekonomiska skandaler som drev ut den förre ledaren Kijowski i konspirationstänkande istället för att be om ursäkt och lämna sin post. En kärna av anhängare säger att de lämnar KOD tillsammans med Kijowski. Förhoppningsvis ska avhoppen mildra den splittring som uppstått inom rörelsen, förhoppningsvis ska lugnare KOD-medlemmar nu komma till tals i lite större utsträckning.

Łoziński som i hela sitt liv verkat för demokrati har en viss chans att återskapa KOD i dess ursprungliga form. Men det blir inte lätt. Polacker har historiskt sett ingen tillit till staten eller till organisationer. Kijowski har förverkat det förtroende som hans landsmän ändå gav honom och hans organisation. Det kommer att krävas mycket tid och arbete att bygga upp den tilltron igen.

Den nye ordföranden Łoziński har redan skissat ett program för KOD. Han vill inte att organisationen bara ska ha ett ansikte – hans ansikte, i stället ska alla medlemmar synas, alla ska bygga organisationen och verksamheten.

Jag ställde upp för att jag ville rädda KOD, sade Łoziński. Jag ser organisationen som ett stort värde som vi inte får begrava på grund av att det har hänt obehagliga saker. Vi får inte tappa hoppet om förändringar i Polen. Det behövs en ny öppning, nu måste vi ägna oss åt Polen och inte åt oss själva.

KOD ska inte vara ett politiskt parti utan en samhällsrörelse, men organisationen ska kunna stödja och samarbeta med oppositionspartier och enskilda personer. Ett politiskt program kommer dock inte på frågan – KOD är en organisation som förenar människor med olika livssyn.

När regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) säger att just KODs demonstrationer bevisar att demokratin i Polen fungerar alldeles utmärkt, svarar Łoziński: Ska demokratin gå ut på att de inte slår oss? Finns demokratin överallt där de inte misshandlar folk, frågar han retoriskt. Och svarar: PiS-ledaren Jarosław Kaczyński är en människa som överhuvudtaget inte förstår vad demokrati är för något, som inte förstår lagen och inte förstår världen.

Men det är inte bara de nuvarande makthavarna utan även kommande regeringar kan vilja riva ner den demokrati som polackerna byggt upp under ett kvarts sekel. Det kan vara frestande att ha en åklagarmyndighet som styrs av regeringen, bristande kontroll av hur grundlagen följs, brist på transparens etc.

Först och främst handlar det nu för KOD om att arbeta för demokratins återupprättande i Polen, för återuppbyggande av de samhällsstrukturer som regeringspartiet Lag och Rättvisa systematiskt förstör.

Dorota Tubielewicz Mattsson