Nya bilder och ljudband ska hjälpa Smolenskkommissionen

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom. Foto: wikipedia.

Flygplanet förstördes totalt vid kraschen och alla ombord omkom.
Foto: wikipedia.

Den nya haverikommission som på uppdrag av regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) än en gång ska försöka klarlägga orsakerna till flygkatastrofen den 10 april 2010, redovisar nu nya fynd som förhoppningsvis ska kunna hjälpa till att bringa klarhet i vad som orsakade olyckan, uppger polska medier.

Med på det störtade planet, där alla ombord miste livet, fanns dåvarande presidenten Lech Kaczyński och en stor del av den politisk och militära maktapparaten.

Kommissionens ordförande Wacław Berczyński har lyssnat på lettiska bandupptagningar, som är betydligt bättre än de som gjordes i olycksplanets cockpit, rapporterar den statliga tv-stationen TVP.

Som chef för haverikommissionen har jag lyssnat på banden, säger Berczyński. Våra ljudtekniker säger att de har betydligt högre kvalitet och att det inte förekommer några avbrott på dem.

Berczyński nämner ingenting om vilken ny information man eventuellt kan få ut från banden.

I de inspelningar som utredarna tidigare haft tillgång till har det varit svårt eller omöjligt att höra vad som sades i cockpit. Men piloterna fick flera varningar både från planets egna varningssystem och från de ryska trafikledarna.

En annan medlem i haverikommissionen, Wiesław Binienda, uppger till TV Republika att det amerikanska rymdorganet Nasa skickat över nya satellitbilder som togs på olycksdagen.

De kommer att bevisa att ryska myndigheter timmarna efter kraschen flyttade delar av flygplansvraket, säger Binienda.

Både Polen och Ryssland satte upp en haverikommission efter flygolyckan. Den ryska slutsatsen var att en rad misstag som begåtts av besättningen var orsak till att planet störtade. Polens officiella utredning fann brister hos besättningen, men också i trafikledarnas agerande.

Bara någon månad efter flygolyckan tillsatte PiS-ledaren Jarosław Kaczyński en egen parlamentarisk kommission som under ledning av nuvarande försvarsminister Antoni Macierewicz. Kommissionen lanserade en teori om att planet sprängts i luften och anledningen skulle vara president Kaczyńskis starka motstånd mot den avspänning med Ryssland som dåvarande premiärminister Donald Tusk arbetade för.

Flygplansvraket står kvar i Ryssland – utredarna hävdar att utredningen inte är avslutad. (Polskie Radio och wB 25 maj 16)