Nya förslag om totalförbud mot abort

Stiftelsen Pro Life och den religiösa organisationen Ordo Iuris har i dagarna lämnat in ett medborgarförslag till parlamentet, där man kräver totalförbud mot abort och fängelsestraff på upp till fem år för dem som bryter mot lagen. Det skriver tidningen Rzeczpospolita.

Det finns i dag tre godkända skäl till abort i Polen: om moderns liv är i fara, om fostret har allvarliga skador och om graviditeten kommit till efter ett brott (d.v.s våldtäkt). Dessutom har sjukvårdspersonal rätt att hänvisa till sitt samvete om de inte vill utföra aborter, vilket orsakat ett antal spektakulära vårdfall under de senaste åren.

Enligt det nya förslaget ska ingen kunna få abort. Den som utför en abort ska kunna få fängelse, liksom kvinnor som avbryter en graviditet. Ett totalförbud skulle spara 2,45 miljoner złoty om året – knappt 6 miljoner svenska kronor, har man räknat ut.

Medborgarförslaget ska nu registreras av parlamentet, och därefter har initiativtagarna tre månader på sig att samla in minst 100 000 underskrifter från människor som stöder tanken på ett totalt förbud. Därefter tar parlamentet upp frågan till debatt.

Enligt en färsk undersökning från opinionsinstitutet Ibris är över hälften av de svarande emot ett totalförbud mot aborter. Anhängare till det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) är mest positiva – 59 % säger ja. Bland Kukiz’15-väljarna är 44 % positiva, medan över 80 % av oppositionspartierna Medborgarplattformens (PO) och Modernas (Nowoczesna) väljare säger nej till totalt abortförbud.

Men väljarna är en sak och parlamentarikerna en annan.

Abortfrågan dyker regelbundet upp i det polska parlamentet och i många år har förslag om ytterligare inskränkningar i aborträtten röstats ner.

Men efter parlamentsvalet i oktober domineras parlamentet av det konservativa och varmt religiösa PiS som har 235 av 460 platser i parlamentet. Partiet stöds i många frågor av det minst lika konservativa Kukiz’15 med 42 platser. Får stiftelsen Pro Life ihop sina 100 000 underskrifter har de nog segern som i en liten ask. Som en delseger kan man nog se ett beslut som nyligen fattades i parlamentet: numera krävs det recept för att få ut dagen efter-piller på apoteket. (Rzeczpospolita och wB 28 mars 16)