Nya stora protester mot det hotande abortförbudet

I över 50 städer protesterade kvinnor på måndagen mot det hotande totalförbudet mot abort och för möjlighet till modern familjeplanering.

Samtidigt samlades in namnunderskrifter på en petition till politikerna med krav på åtgärder mot diskriminering, våld och sexuella trakasserier.

För ett par veckor sedan, inför en omröstning om totalförbud i parlamentet, arrangerades en svart måndag, då kvinnor i hela landet klädde sig i svart, tog ledigt från jobbet och gick ut och demonstrerade.

Inför den massiva uppslutningen fick regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) en möjlighet att backa när ärkebiskop Henryk Hoser i en intervju påpekade att lagförslaget inte formulerats som kyrkan avsett, eftersom både den kvinna som gör abort och den läkare som genomför ingreppet, skulle straffas med flera års fängelse.

Kvinnan bör inte straffas, menade ärkebiskopen, men den som yrkesmässigt utför aborter ska ha ett strängt straff. Han hävdade också att kvinnor inte kan bli gravida under en våldtäkt, eftersom alla försvarsmekanismer slår till när stressfaktorn blir så hög. Och om befruktning mot all förmodan skulle ske, så måste man ta hand om barnet, menade ärkebiskopen.

PiS svängde då på klacken och röstade mot lagförslaget. Men redan ett par dagar efteråt upprepade PiS-ledaren Jarosław Kaczyński att partiet ska arbeta för att även svårt missbildade foster som inte kan överleva utanför livmodern ska födas, så att de kan döpas, få ett namn och begravas. Han menade också att det aborteras runt 1000 barn med Downs syndrom årligen, vilket också måste få ett slut.

Det kräver mycket arbete och övertalning, särskilt av kvinnorna, sade Kaczyński, men vi ska göra det.

Polen har tillsammans men Irland och Malta redan idag den strängaste abortlagstiftningen i Europa. Abort får endast ske på tre villkor: om fostret är svårt missbildat, om moderns liv är i fara eller om graviditeten tillkommit under en våldtäkt. Fara för moderns liv blir alltså det enda godkända kriteriet, om dagens politiker får som de vill.

Det beräknas att drygt 1000 legala aborter om året görs i Polen. Antalet illegala aborter och aborter i utlandet är svåra att beräkna, likaså hur många abortförsök gravida flickor och kvinnor själva försöker sig på. Inte för inte hade kvinnorna vid de tidigare demonstrationerna i år till symbol valt var en tunn ståltrådsgalge – det verktyg som de mest desperata använder när samhället vänder dem ryggen.

Även i Sverige förekom på måndagen demonstrationer som stöd till de polska kvinnornas manifestation. (Polskie Radio och wB 24 okt 16)