Obama kritisk mot PiS demokrati

President Barack Obama. Foto: wikipedia.

President Barack Obama. Foto: wikipedia.

USAs president Barack Obama är i Warszawa med anledning av Natos toppmöte den 8–9 juli. På fredagen hade han ett 45 minuter långt möte med president Andrzej Duda bakom stängda dörrar, och på den gemensamma presskonferensen efter mötet var Obama oväntat skarp.

Som era vänner och allierade uppmanar vi alla partier i Polen att behålla de demokratiska institutionerna. Att vi är demokratier avgör inte bara de ord som står nerskrivna i våra grundlagar utan framför allt institutioner och lagar, oberoende domstolar och fria medier, sade Obama.

Den amerikanske presidenten lyfte fram Polens engagemang i Nato – Polen spenderar 2 % av sin bruttonationalprodukt på militära utgifter och ”vår gemensamma säkerhet”, en nivå som bara fem medlemsländer lever upp till. Han tackade Polen för dess engagemang i Nato och dess stöd för Ukraina i samband med Rysslands aggressiva politik. Han framhöll att han nu håller det han lovade för två år sedan: en amerikansk bataljon med ca 1000 soldater ska skickas till Polen, och ledningsgruppen för den pansarbrigad, som ska utplaceras i Europa, förläggs till Polen.

Men en oväntat stor del av Obamas tal handlade om hans oro för vad som pågår kring Konstitutionsdomstolen. Han anknöt till 3-majkonstitutionen från 1791, den första i Europa.

Den konstitutionen visar hur länge polackerna längtat efter frihet och självständighet, sade den amerikanske presidenten. Återfödelsen av den polska demokratin efter det kalla kriget var en inspiration för hela Europa, hela världen, inklusive Amerika. Den var ett bevis på att vissa värden är universella och oberoende av kulturskillnader. Och det är en tradition i amerikansk utrikespolitik att öppet tala om dessa värden även med våra närmaste allierade.

I den andan har jag talat om för president Duda att USA oroar sig för det som pågår kring Konstitutionsdomstolen. Vi respekterar Polens självständighet och ser att parlamentet vidtar åtgärder för att lösa detta problem, men det finns fortfarande mycket kvar att göra, sa Obama.

Hans starka ord fick inget gensvar från Duda, som lyssnade på Obamas tal med ett stelt leende. I sitt eget anförande kommenterade han inte Obamas kritik mot den politiska situationen i Polen.

Politiska kommentatorer har häpnat över hur kraftfullt Obama uttalat sig, och hur stor del av talet Obama ägnade åt den polska politiken.

Om Obama uttryckte sig i så starka ordalag på presskonferensen, där politikerna brukar vara mycket diplomatiska, så måste tonen i samtalet mellan Duda och Obama bakom stängda dörrar varit mycket skarp, påpekar man.

Dessutom talade Obama under hela presskonferensen om och till Andrzej Duda som president Duda och använde aldrig hans förnamn, vilket han brukar göra när det gäller andra europeiska ledare.

Utöver detta kommer Obama inte avlägga separat visit hos Duda, han kommer inte att träffa PiS-regeringen eller besöka det polska parlamentet. Regeringen hade mycket gärna velat få till stånd ett sådant besök eller möte för att kunna säga att Obama stödjer regeringens politik. Men så blir det alltså inte.

Det är också intressant att notera att de två presidenternas möte bakom stängda dörrar ägde rum på Nationalarenan i en kopia av Ovala rummet i Vita huset – alltså på Obamas symboliska hemmaplan.

Små men talande detaljer.

Dorota Tubielewicz Mattsson