Okända svenska kurirer hjälpte Hemmaarmén

Knutpunkt Stockholm

Knutpunkt Stockholm

Józef Lewandowski
Knutpunkt Stockholm
Övers: Rickard Wennerholm
Atlantis.

Jozef Lewandowskis bok Knutpunkt Stockholm handlar om de okända svenskar som verkade i Warszawa vid andra världskrigets utbrott och som på olika sätt hjälpte den polska motståndsrörelsen, främst genom kurirverksamhet.

I en inledande essä berättar Peter Englund om hur Lewandowski lyckades undgå Förintelsen genom att fly österut. Han deltog som frivillig i sovjetarmén och tjänstgjorde därefter i den polska krigsmakten. Efter antisemitiska kampanjer tvingades han lämna Polen och kom 1969 till Sverige.

Författaren Jozef Lewandowski.

Författaren Jozef Lewandowski.

Efter Första världskriget etablerades svenska företag i det fria Polen. Majoriteten av de ledande svenskarna och polackerna i dessa firmor samt diplomaterna på svenska ambassaden i Warszawa var positivt inställda till Polen och motståndare till Tyskland och nazismen. Efter evakueringen vid krigsutbrottet återvände många svenskar till det ockuperade Polen. De började hjälpa polackerna med att föra ut brev ur landet för att informera väst om situationen i landet.

Bevis för förintelsen fördes ut till väst

De olika polska motståndsrörelserna och deras ibland inbördes motsättningar skildras med stor noggrannhet. Deras sambandsbehov med framför allt exilregeringen i London ökade ständigt. Det är här svenskarna kommer in i bilden. Krigsutvecklingen gjorde att vägen över Sverige blev allt viktigare. I Stockholm fanns polska underrättelsemän som var mellanhänder i kurirtrafiken till och från Polen. Svenskarnas samarbete med polackerna ökade efter tyskarnas ockupation av Danmark och Norge våren 1940. Nu insåg man att också Sverige var hotat. Vintern 1941 var samarbetet i full gång. Vid denna tidpunkt dominerades Hemmaarméns samband av de svenska kurirerna. Även svenska diplomatiska kanaler användes för att vidarebefordra information och pengar mellan Polen och London. I maj 1942 förde den svenske affärsmannen Sven Norrman ut ovedersägliga bevis för Förintelsen till väst.

Gestapo slog till

Sommaren och hösten 1942 började Gestapo intressera sig för verksamheten. Sju svenskar och ett stort antal polacker arresterades. Därmed lamslogs denna kurirväg för motståndsrörelserna. Svenskarna behandlades relativt väl av tyskarna. Fyra av dem dömdes till döden, men domarna verkställdes ej – troligen för att Himmler ville ha ett gott förhållande till Sverige. Under 1943 och 1944 frisläpptes samtliga svenskar och kunde resa hem. De fängslade polackerna behandlades sämre. Många dog i fängelset eller avrättades.

Omfattande källmaterial

Knutpunkt Stockholm grundas på ett omfattande källmaterial och ingående kunskaper som författaren skaffat sig under många års arbete med dessa frågor. Ett stort antal personer och detaljer redovisas liksom författarens analyser och funderingar rörande olika sakförhållanden.

Krystyna Larsson är civilekonom

Krystyna Larsson är civilekonom

Detta är värdefullt för historiker och andra som söker detaljkunskaper, men innebär att texten ibland blir något svåröverskådlig för den som läser boken som en populär skildring. Kvar står emellertid att Lewandowski med detta verk har uppmärksammat förhållanden som hittills varit okända för en majoritet av den svenska befolkningen.

Krystyna Larsson