Om att ha tillit inför döden

Malina Stahre

Malina Stahre är författaren som började skriva på polska men nu har släppt sin första bok på svenska, Det är som det är. Hon beskriver relationen mellan väninnan, patienten, och sig själv som tillhör ”omgivningen”, försöker göra allt rätt men lyckas bara ibland.

Psykologen Janina Ahlgren har läst Det är som det är.

Malina Stahre
Det är som det är
En berättelse om tillit.
Libris Förlag 2011

Malina Stahre berättar i form av en dagbok om sin cancersjuka väninna. Mycket kortfattat och med humor ger hon oss läsare bakgrund till vänskapen och hur den utvecklades till något djupt under väninnans sista år.

Båda är praktiserande katoliker. De lever i tro och tillit till Gud inte bara vid högtider, de gör det i vardagen. Och just den djupa tron och tilliten ger dem båda kraft att stå ut med tanken på den grymma verkligheten.

Detta är en berättelse om den ovillkorliga vänskapen som växer sig allt starkare ju närmare döden väninnan kommer. Malina Stahre berättar om de täta besöken, hur hon lär sig att prata med väninnan utan att väcka ilska eller sorg hos henne.

Janina Ahlgren.

På ett enkelt sätt beskriver hon känslor som väcktes hos både väninnan och hos henne själv under deras många samtal, samtal utan patetiska problematiseringar över den svåra sjukdomen. Samtidigt är författarinnan inte rädd att erkänna sin sårbarhet och hjälplöshet, och att hon själv behövde stöd och hjälp från andra.

Boken gör någonting med läsaren. Trots det sorgliga temat ger boken en känsla av att det bara inte går att lämna den direkt i bokhyllan, den tvingar läsaren till reflektion. Vilken den sedan är…

 

Malina Stahre är född och uppvuxen i Polen och kom till Sverige som vuxen. Hon har bott i England och Spanien och arbetat som jurist, civilekonom och översättare.

På senare år har hon ägnat sig mest åt att skriva. Hennes första bok blev mycket uppmärksammad i Polen och har följts av ytterligare två.