OSSE kritiserar PiS domarreform

Justitieminister och riksåklagare Zbigniew Ziobro.
Foto: P Traacz, regeringskansliet.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har lagt fram ett förslag om förändringar i lagen om Polska domarrådet. Förslaget kritiseras av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europas (OSSE), som i en rapport påpekar att förändringen innebär att garantin för domstolarnas oberoende i förhållande till den politiska makten avskaffas. Förslaget hotar domstolarnas oberoende och utgör en risk att domarna kommer att utsättas för politiska påtryckningar, konstaterar OSSE.

Dorota Tubielewicz Mattsson

De föreslagna förändringarna väcker allvarliga dubier kring de grundläggande demokratiska reglerna som gäller i en rättsstat, i synnerhet de som gäller den tredelade makten och rättsväsendets oberoende, skriver OSSE. De föreslagna förändringarna kan även komma att påverka samhällets tillit till rättsväsendet, dess legitimering samt trovärdighet.

Idag utses de femton ledamöterna i domarrådet av domare på olika nivåer; medan PiS förslag går ut på att de istället ska tillsättas av parlamentet som är den lagstiftande makten. Talmannen ska utse kandidaterna som parlamentet sedan väljer. Regeringen ska ha ett avgörande inflytande över valproceduren.

Regeringspartiet vill dessutom dela upp Polska domarrådet i två delar – den ena ska bestå av domare och den andra av politiker. Kandidaterna måste ha stöd av båda församlingarna, och på så sätt blir det lätt för politikerna att blockera kandidater som de ogillar av politiska skäl.

Kritiken från OSSE och tidigare även från FNs Kommitté för mänskliga rättigheter har inte påverkat regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS).

Folket vill ha det på det här sättet, menar PiS. Och justitieministern/riksåklagaren Zbigniew Ziobro anser att utlåtandena är inkompetenta, osakliga och partiska.

Även den polska domarmiljön har kraftigt reagerat på förslaget. Man uppmanar regeringen till vidare konsultationer och eftertanke. Domarsamfundet Themis uppmanar domarna att inte delta när ledamöter till det nya Domarrådet tillsätts.

Förändringen är ett led i kampen mot det polska rättsväsendet. Förslaget har blixtsnabbt tagits fram av justitiedepartementet och läggs nu fram av regeringen i parlamentet. Samtidigt pågår en propagandakampanj mot domare, domstolar och enskilda personer, till exempel Högsta domstolens domare Małgorzata Gersdorf som vågat opponera sig mot detta rabiata förslag.

Justitieministern/riksåklagaren Ziobro och hans parti backar emellertid inte. De forcerar lagförslaget som redan den 5 april ska tas upp i parlamentet.

Dorota Tubielewicz Mattsson