Överenskommelse – ett nytt högerparti i Polen

Jarosław Gowin. har i helgen bildat ett nytt parti – Överenskommelse. Foto: Facebook.

Högskoleminister Jarosław Gowin, ordförande i det lilla högerpartiet Polen tillsammans, har i helgen bildat ett nytt parti som fått namnet Överenskommelse (Porozumienie).

Det nya partiet, som aviserades redan i början av oktober, ska byggas upp med hjälp av politiker från andra högerpartier och framför allt från högerpopulisten Janusz Korwin-Mikkes parti Frihet (Wolność), som haft problem ända sedan valet hösten 2015. Dödsstöten tycks vara skandalen kring en av dess ledande politiker Przemysław Wipler som påstås ha förskingrat partiets pengar.

Men Gowin är positiv till sina nya partivänner:

Vi välkomnar representanter för kretsar som har friheten som högsta prioritet, säger han. Ni behövs i politikens centrum. Näringsfriheten är grunden för all frihet och privat egendom är en garanti för familjens trygghet. Rättvisa, relativt låga skatter, ett transparent och stabilt rättssystem, fungerande domstolar och en konkurrens som bygger på lika chanser – det är vad vi står för.

Gowin ser också gärna kommunpolitiker i sitt parti, och efter kommunalvalen nästa år vill partiet Överenskommelse inleda samtal om kommunernas självstyre.

Tre råd ska bildas inom partiet: självstyrerådet, näringsrådet samt programrådet, som alla ska bestå av representanter för partiet och opartiska auktoriteter.

Partikongressen inleddes med att inrikesminister Mariusz Błaszczak läste upp ett brev från regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) ordförande Jarosław Kaczyński (som av hälsoskäl inte kunde närvara personligen).

Jag är glad över att ett nytt parti bildas i Polen; ett parti som inte bildas genom att redan existerande politiska formationer splittras utan genom en nyskapande konsolidering av miljöer som står varandra nära ideellt, hälsade Kaczynski.

Han var i sitt brev tydlig med sina ambitioner och hur han ser på det nya partiet: För att det nya Polen som vi drömmer om ska kunna byggas måste vi vinna de kommande valen – parlamentsvalet, kommunalvalet och presidentvalet. Dessa framtida segrar kräver vår enighet så att vi, stärkta genom vår olikhet, kan sträva efter detta enda mål.

Gowin tackade Kaczyński, koalitionens arkitekt, för hans partiprogram som gett människor åter tron på att politiska val är meningsfulla.

Miljoner polacker ser att vår regering konsekvent genomför sina vallöften, sa han och avslutade med en lojalitetsförklaring: Vi har förtroende för ditt ledarskap!

Därmed kan man konstatera att avsikten med Överenskommelse är att skapa ett sken av politisk pluralism på högerkanten för att värva fler väljare. Men Gowin är väl medveten om att han och Överenskommelse inte kan frigöra sig från PiS dominans och utarbeta ett eget program. Det är en till synes oberoende politisk formation som fortsätter att vara helt underordnad regeringspartiet. Överenskommelse kommer inte att utgöra något ideologiskt alternativ till PiS. Kaczyński vet vad han gör – genom att låta en av sina politiskt mest ambitiösa medarbetare tro att han är en oberoende partiledare vinner han en lojal allierad inför nästa val. En plan som ökar högerns enighet – och ett spel för gallerierna.

Dorota Tubielewicz Mattsson