Pedofilianklagad biskops rättegång uppskjuten

Den för pedofili anklagade ärkebiskopen Jozef Wesołowski skulle på lördagen ha ställts inför rätta i Vatikanen. Rättegången blev inställd sedan Wesołowski dagen innan lagts in på ett sjukhus i Rom.

Skandalen bröt ut i september 2013 när medier avslöjade att Wesołowski med omedelbar verkan blivit fråntagen sitt uppdrag som Vatikanens sändebud i Dominikanska Republiken. Han hade bakom sig en lång diplomatisk karriär under Johannes Paulus II:s tid och var under fem år påvens sändebud i Dominikanska republiken och Puerto Rico. Nu hade lokala medier informerat om ärkebiskopens dubbelliv. Efter månader av privata undersökningar, samtal och efterforskningar kunde journalisten Piera Nuria avslöja att Wesołowski tvingat unga pojkar till sex och att han på sin dator hade ofantliga mängder med barnporr. Ett av hans offer var en 13-årig epilepsisjuk pojke som fick medicin i utbyte mot sex.

Det tog månader innan katolska kyrkan i Dominikanska republiken tog avstånd från det vatikanska sändebudet. Men då hade åklagarmyndigheten redan gjort en förundersökning, han anklagades för pedofili och innehav av barnpornografi. Wesołowski avsattes av påven Franciskus och kallades till Rom. Där fortsatte han samla barnpornografi. Han ställs nu inför en sekulär domstol och riskerar upp till 7 års fängelse.

Rättegången öppnades bara för att domaren skulle läsa upp åtalspunkterna och meddela att rättegången skulle skjutas upp på grund av den anklagades ”dåliga psykiska hälsa” samt den enorma mängd rättegångsmaterial som nu undersökts i flera månader. Italienska medier talar om 100 000 dokument med barnpornografi.

I december 2014 träffade påven Franciskus Dominikanska republikens riksåklagare Francisco Rodriguez Brito för samtal om den anklagade ärkebiskopen. Påven har uppmanat Vatikanens rättskipande organ att samarbeta med Dominikanska republikens rättsväsende för att få fram sanningen och skipa rättvisa. Det är första gången någonsin som Vatikanen tagit så klar ställning i kampen mot pedofilin inom den katolska kyrkan. Det blev därmed en symbolisk händelse av största vikt.

Mycket tyder på att rättegången återupptas i månadsskiftet september/oktober. Hur länge den kommer att pågå är svårt att säga. Det är en ovanlig rättegång där en ärkebiskop i den katolska kyrkan kommer att dömas av sekulära domare.

Flera experter pekar på att det kan förekomma påtryckningar från olika intressegrupper. Juristen Marek Borecki hävdar det kan handla om en gaylobby som verkar i Vatikanen, och såväl den förre som den nuvarande påven har tillstått att de har att handskas med en gaylobby där.

Borecki tror att Wesołowski kunnat samla på sig sådana otroliga mängder barnpornografi för att han med stor sannolikhet tillhör en barnpornografiliga med kopplingar till Vatikanen.

Jag är förvånad över att Wesołowski fortfarande är i livet, sa Borecki i TVN 24.

Kommentar Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Utgången av rättegången blir ett bevis på Vatikanens trovärdighet i kampen mot sexuella övergrepp i kyrkan. Franciskus har förvisso utropat krig mot pedofili bland prästerna, men man måste komma ihåg att han har mäktiga motståndare i sina egna led.

Den polska katolska kyrkan har i en kommuniké framhållit att trots att den inte är part i fallet, är den mycket intresserad av att det hela reds ut på ett rättvist sätt.

Efter detta intetsägande budskap blir det spännande att följa kyrkliga mediers och konservativa mediers rapportering från rättegången. Den rapporteringen kommer avslöja kyrkans verkliga ståndpunkt om pedofili innanför dess murar.