Peter Johnssons storverk

Polen i historien

Polen i historien

Peter Johnsson
Polen i historien
Carlssons 2009

Med sin nya bok, Polen i historien, har Peter Johnsson åstadkommit något av ett storverk.

Polens historia berättas vanligen utifrån de källor vi har lättast tillgång till – svenska, engelska, tyska osv. Peter Johnsson har läst polska historikers verk på originalspråket. Med dem får han fram den polska versionen av historiens gång – vilket är särskilt intressant när det gäller relationerna mellan Polen och Sverige under 1600-talet. Men också naturligtvis i kapitlen om andra världskriget och senare den kommunistiska tiden och den oberoende fackföreningen Solidaritet. Här är ju de polska källorna oumbärliga för att man ska förstå hur det kom sig att kommunismen föll i Polen – och hur muren som en följd av detta senare öppnades i Berlin.

Modern polsk historieforskning omvärderar idag den gamla, mer patriotiska versionen av vad som hänt med och i landet under seklernas gång. Efterhand fylls de vita fläckarna i Polens gamla och nya historia ut med kunskap, och därmed förändras det nationella medvetandet om det förflutna.

Till exempel var Pilsudski inte bara en god om än lite diktatorisk landsfader, tvärtom lät han inför valet arrestera 6 000 oppositionella, och följde därmed en gammal god förtryckartradition. En annan myt som diskuteras och punkteras i dagens historiska forskning är att Tyska Orden innebar en stor katastrof för Polen – idag menar man att Ordensstaten uppkomst inom landets gränser var på många sätt bra för den ekonomiska utvecklingen i landet.

Men det finns också nya infallsvinklar på den allra äldsta historien – var det goter som först koloniserade de polska fälten? Och var den förste Piast-kungen Mieszko I rentav en nordisk viking?

Peter Johnsson skriver medryckande, han är kunnig och påläst, och han blandar de stora skeendena med enskilda livsöden.

Ett av dem är kung Jan Kazimierz, Sigismund Vasas andre son, vars karriär omfattade rollen som prins och riddare, jesuitmunk, fånge och kung. Till sist avgick han och slutade sina dagar som abbot i ett välmående franskt kloster.

Ett annat livsöde får läsaren att rysa: Witold Pilecki, mannen som åtog sig att frivilligt bli fängslad i Auschwitz för att organisera motståndet och rapportera ut.

Polen i historien är en fördjupad och givetvis uppdaterad variant av Polen i Europa som kom för fyra år sedan. Det finns några skönhetsfläckar som stör läsningen för den vanlige läsaren som Peter Johnsson uppenbarligen vänder sig till – korrekturläsningen kunde ha varit noggrannare, uttryck som latifund, parcellering, absolutistiska regeringar och syntetiska böcker är inte självklara.

Ett sakregister hade gjort verket ännu värdefullare.

Den uppföljande och förnyade kritiken av Peter Englunds bild av Polen och polackerna jämfört med bilden av Sverige och svenskarna kunde med fördel ha avhandlats i förordet.

Men det ska inte hindra någon från att läsa Polen i historien, som rimligen bör bli kursbok vid de svenska universitet där det fortfarande undervisas i polska.

Gunilla Lindberg