PiS oanständiga förslag

Kvinnor som föder ett handikappat barn eller ett barn med livshotande sjukdom ska få ett bidrag på 4000 złoty (ca 10 000 kronor). Det föreslår det ultrakonservativa regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommentar
Dorota Tubielewicz Mattsson

Lagförslaget som heter ”För livet” diskuteras redan i parlamentet och omfattar inte bara engångsbeloppet på 4000 złoty utan även rätt till prenatala undersökningar, sjukvård och psykolog. Bara det första löftet är konkret, de andra är mer svävande.

För att komma ifråga ska kvinnan kunna visa att hon varit i kontakt med en gynekolog senast i tionde graviditetsveckan. Läkaren å sin sida ska utfärda ett intyg som styrker barnets grava handikapp eller obotliga och livshotande sjukdom.

Det sägs inget om bidrag till barn vars handikapp eller sjukdom upptäckts först efter födelsen, inte heller något om en höjning av bidraget till föräldrar som tar hand om sina svårt sjuka barn. Dagens vårdnadsbidrag är så lågt som 1300 złoty (ca 3000 kronor) vilket gör att ensamstående föräldrar med handikappade eller sjuka barn lever på svältgränsen.

Förslaget tycks vara enbart ha ett politiskt syfte – att få kvinnor att avstå från abort av handikappade och sjuka barn. För engångsbeloppet på 4000 złoty kan knappast garantera barnet ett värdigt liv och god omvårdnad. Regeringspartiet vill muta kvinnors samveten.

Man lovar en familjeassistent som ska bistå familjen och koordinera den hjälp familjen har rätt till. Ny personal till socialkontoren ska anställas för 70 miljoner złoty (ca 170 miljoner kronor). Var ska pengarna tas står än så länge oklart.

PiS nyaste lagförslag överensstämmer med partiledaren Jaroslaw Kaczyńskis ideologiska linje: även svårt missbildade och sjuka barn ska födas, möjligheten att abortera svårt handikappade foster försvinner. Kaczyński har i en intervju med nyhetsbyrån PAP sagt att också s.k. svåra graviditeter där barnet är gravt missbildat eller rent av dödsdömt, bör leda till förlossning. Så att barnet kan bli döpt och begravet. Flera anonyma PiS-politiker säger emellertid till tidningen Gazeta Wyborcza att det inte utgått några direktiv från partihögkvarteret, så det är svårt att vara säker på någonting.

Engångsbeloppet är ett tröstpris som ska få kvinnor att lättare fatta livsavgörande beslut som i alltför många fall kommer att orsaka ett svårt lidande för både barnet och föräldrarna.

Det bör tilläggas att den polska katolska kyrkan vägrar att döpa nyfödda som är dödsdömda, och odöpta kan ej begravas enligt katolsk sed. Därmed kommer djupt troende föräldrar utsättas för extra lidande.

Förslaget är oanständigt. Att kohandla med mänskligt liv, samvete och lidande är bortom all (kristen) moral och etik. PiS-förslaget ”För livet” visar ännu en gång och med all önskvärd tydlighet hur man ser på kvinnan och det mänskliga lidandet.

Dorota Tubielewicz Mattsson