PiS och Venedigkommissionen

Konstitutionsdomstolen (KD) har blockerats, vilket undergräver elementära demokratiska värderingar. Parlamentet bör återta sitt beslut om tillsättningen av nya domare istället för de av förra parlamentet lagenligt valda domarna. Parlamentets beslut om ändringar bryter mot KD:s domslut och regeringen får inte bortse från KD:s domar. Det skriver Venedigkommissionen i sitt utlåtande som tidningen Gazeta Wyborcza tagit del av.

Krönika Dorota Tubielewicz Mattsson

Krönika
Dorota Tubielewicz Mattsson

Kommissionen understryker att demokrati behöver ömsesidig kontroll och jämvikt mellan olika maktcentra. Konstitutionsdomstolen har varit en nyckelinstitution som garanterat denna jämvikt och kontroll, men så länge domstolen förblir instabil kan den inte uppfylla denna sin funktion.

Varje lösning av konflikten kring Konstitutionsdomstolen måste inbegripa respekt för dess domslut, konstaterar Venedigkommissionen vidare. Den uppmanar därför samtliga statliga organ att respektera och följa KD:s domar och vänder sig i synnerhet till parlamentet med uppmaningen att ta tillbaka de beslut som röstats genom och som går stick i stäv med KD:s domslut.

Den ändring av grundlagen som regeringspartiet PiS (Lag och Rättvisa) och Kukiz’15 föreslår får underkänt.

Venedigkommissionen slår också fast att den nya lagen om Konstitutionsdomstolen bryter mot samtliga tre grundkrav som EU ställer sina medlemsstater: demokratikravet, kravet på mänskliga rättigheter och rättvise- och rättsstatskravet.

Övertygad om att regeringen gjort rätt bad utrikesminister Witold Waszczykowski i december Venedigkommissionen bedöma den nya lagen om Konstitutionsdomstolen. För ett par veckor sedan kom fyra experter till Warszawa, där de talade med representanter för presidentkansliet, samtliga partiet i parlamentet, ledamöter i Högsta domstolen, justitieministern, samt med KD:s ordförande och domare. Delegationens ordförande Gianni Buquicchio träffade också president Andrzej Duda.

Utlåtandet har inte blivit som PiS önskat och därför ignorerar de det. Premiärminister Beata Szydło säger att utlåtandet är en åsikt och att det inte är bindande. Regeringen behöver inte bry sig om den – demokratin i Polen mår ju utmärkt!

President Duda vill inte kommentera det hela. Han anser att det inte handlar om ett officiellt utlåtande utan om något som ”läckt ut” till pressen. Men faktum är att ett utkast till rapporten i fredags överlämnades till utrikesdepartementet. Den slutgiltiga versionen kommer att sammanställas vid Venedigkommissionens sammanträde den 11 och 12 mars 2016.

Såväl Waszczykowski som presidentkansliet vägrar att kommentera Venedigkommissionens rapport och väljer att invänta rapporten i dess helhet samt kommissionens officiella ståndpunkt.

Därmed har PiS ett stort problem. Det var på regeringens initiativ som Venedigkommissionen besökte Polen och undersökte hanteringen av Konstitutionstribunalen. Nu hävdar PiS-politikerna att utlåtandet bara är en åsikt och inte bindande. Regeringen må vänta tills Kommissionens officiella skrivelse kommer men förr eller senare blir den tvungen att ta ställning. Och allt tyder på att den kommer att ignorera Venedigkommissionens rekommendationer med argumentationen att Polen är en självständig stat och ingen ska få blanda sig i dess interna angelägenheter.

Det kan bli svårt att övertyga polackerna om att Venedigkommissionen, denna internationella expertis på grundlagsfrågor, går oppositionens eller den kommunistiska säkerhetstjänstens ärenden – argument som PiS gärna tar till i andra sammanhang.

För utlåtandet är bindande om Polen inte vill utsätta sig för en internationell isolering. Det blir ett (sista) test huruvida PiS respekterar lagen eller den råa styrkan.

Dorota Tubielewicz Mattsson