PiS reformerar skolväsendet

En återgång till en 8-årig grundskola och 4-åriga gymnasieskolor är vad polska barn och ungdomar har att vänta redan nästa år. Skolminister Anna Zalewska har presenterat sitt förslag för landets utbildningssystem.

De separata högstadieskolorna (klasserna 6-9) och systemet 6+3+3 har inte fyllt sin funktion, menar hon, och vill gå tillbaka till det från kommunisttiden kända systemet 8+4. Dessutom vill hon förändra yrkesskolorna som nu ska kallas ”branschskolor” och delas upp i två nivåer. Eleverna ska ta ”yrkesstudenten” och kan sedan gå vidare till en ”yrkeshögskola” för licentiatstudier.

De separata högstadieskolorna (gimnazjum) försvinner, och de nya stora grundskolorna tar över både lärare och lokaler, säger ministern.

Förslaget innebär också en stor satsning på historieämnet som knyts till undervisningen i polska språket och samhällskunskap. Matematik får större utrymme och ska läras ut med hjälp av programmering och schack.

Polska lärarförbundet (ZNP) anser att skolan kommer att toppstyras och att deras självständighet begränsas.

Den förra skolministern Joanna Kluzik-Rostkowska kallar förslaget ”experiment på barn”.

Men det finns röster som höjer reformen till skyarna, som tycker att allt som hänt inom skolan de senaste 20 åren har varit en katastrof. Det är människor som vill återgå till kommunisttidens ordning och reda, med kuvade elever och skolan som ett förtryckarsamhälle i miniatyr.

Ändå står sig polska skolelever mycket väl i den internationella rankingen jämfört med till exempel svenska elever. Att kunskapsnivån har sjunkit även i polska skolor är ett välkänt faktum, och man måste naturligtvis ta reda på orsakerna och åtgärda problemen. Men att återgå till kommunisttidens toppstyrda system och kanske även undervisningsmetoder är en anakronism. Med den nya reformen riskerar skolan att bli ett PiS-samhälle i miniatyr där man utbildar lojala och trogna PiS-anhängare och inte självständiga, tänkande individer. Det är förstås en del av regeringspartiets ”goda förändring”.

Dorota Tubielewicz Mattsson