PiS sluter leden inför kommunalvalet

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński.
Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) avhöll på söndagen ett partikonvent, syftet var att inför kommunalvalet i höst göra partiet och dess politiker mer ”folkliga” och jordnära. Det var de amerikanska förebilderna som gällde – konventet skulle väcka varma känslor och tala direkt till väljarnas hjärtan. Därför mobiliserades också politikernas familjer och vänner. En politiker är ju också en människa – med fru, barn (ibland ett handikappat barn), systrar och väninnor. Fruarna, systrarna och väninnorna höjde sina makar och närstående till skyarna som pålitliga och kärleksfulla. Vissa politiker var klädda i de nationella färgerna och man bad självklart till Gud.

Tre viktiga inslag gav en dramaturgisk inramning åt konventet. Först partiledaren Jarosław Kaczyński som efter månader av tystnad höll ett brandtal. Därefter visades kandidaterna och deras närmaste upp och sist kom premiärminister Mateusz Morawiecki. Programmet avslutades med en spektakulär förlängning av samarbetsavtalet mellan de tre partier som tillsammans utgör Förenade högern –Kaczyńskis Lag och Rättvisa (PiS), Zbigniew Ziobros Solidariska Polen (Solidarna Polska) och Jarosław Gowins Polen tillsammans (Polska Razem). Efter konventet satte sig premiärministern demonstrativt på en buss och åkte iväg för att möta väljarna ute i landet.

Kaczyńskis tal var uppbyggt efter välkänt mönster: Polen angrips ut- och inifrån, PiS bygger upp ett demokratiskt Polen och oppositionen försöker på alla sätt att förstöra det. I sitt tal antydde han emellertid ett nytt sätt att se på demokratin.

Demokratins innersta väsen är att fullfölja vallöften och det segrande partiets program blir till hela nationens program, sa han. Så förstår han det demokratiska systemet. Anmärkningsvärt med tanke på att nästan hela EU och minst hälften av polackerna har en annan uppfattning om vad demokrati är. Därmed gjorde han sig skyldig till en farlig manipulering – övertygelsen om att valresultatet är lika med demokratin och att partiets program är hela folkets program. Sådant har polackerna sett förr …

Kaczyński gjorde sitt bästa för att ytterligare befästa polariseringen bland polackerna. Han antydde att hans parti inte representerar och inte har för avsikt att representera alla polacker. Om man vill arbeta för nationen så är det svårt, det är en väg i uppförsbacke och man kastar sten på oss, sa han. Vilka som kastar dessa stenar framgick inte men det var uppenbart att det var personer som inte tillhör ”nationen”. Kaczyński var noga med att framhäva att ”Polen vill vara med i Europa och i EU för det är den kortaste vägen” att uppnå en västerländsk levnadsstandard men man måste undvika att ”bli smittad av Västerlandets sjukdomar”. Detta innebär följande: att ifrågasätta PiS-politik är att ifrågasätta demokratin och att fullfölja vallöftena är lika med att se den styrande makten som demokratisk. Europa och EU är nödvändiga men bara för att förse Polen med pengar, de gemensamma värderingarna förkastar vi.

Inför de kommande valen kom Jarosław Kaczyński även med politisk utpressning. Att ha kommuner som ”morrar” åt regeringen kan inte vara bra för samarbetet med centralmakten, sa han. Många uppfattade det som ett hot om indragna pengar om kommunerna politiskt inte underkastar sig PiS. Med tanke på att premiärminister Morawiecki presenterade sina planer på satsningar inom kommunerna (varma hem, snabb internet, nya buss- och tågstationer) blir det för många väljare svårt att motstå frestelsen. Och det är nog det Morawiecki nu kommer att tala sig varm för ute i landet istället för att leda landet.

Det var Kaczyńskis första stora framträdande på flera månader och det skulle sammansvetsa det alltmer splittrade partiet. Men frågan är hur mycket kontroll han har kvar över Pis. Under hans långa frånvaro då ingen talade om för PiS-politikerna vad de skulle säga och göra råkade partiet ut för ett flertal ”missöden” som man har svårt att återhämta sig från. Det handlar om hur man hanterade de funktionshindrades strejk i parlamentet i våras, den kollapsade inkassofirman GetBacks nära kontakter med premiärminister Morawiecki mm.

Man kan säga att partiet sände ut två budskap: ett till sina trogna väljare om gemenskap, tillit och hållna vallöften och ett helt annat till människor som tänker, analyserar och har annat än bara pengar som referensram vad gäller fortsatt nedmontering av det demokratiska systemet i Polen och ”demokratiska” förebilder som Putins Ryssland, Orbáns Ungern och Erdogans Turkiet.

Dorota Tubielewicz Mattsson